Câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT

Trangtinphapluat.com biên soạn giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, có hiệu lực 05/9/2021.  Bộ câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT phù hợp cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi viên chức ngành giáo dục, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp…

Câu 1. Mục đích của đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là?

a) Đánh giá nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh theo yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để học sinh điều chỉnh hoạt động rèn luyện và học tập, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học.

b) Đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh sau mỗi học kỳ, mỗi năm học nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập.

c) Cả A và B đều đúng      d) Cả A và B đều sai

Đáp án A

Câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT
Câu hỏi trắc nghiệm Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh THCS, THPT

Câu 2. Yêu cầu đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông là

a). Đánh giá căn cứ vào yêu cầu cần đạt được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông.  Đánh giá bảo đảm tính chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách quan.

c) Đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kĩ thuật và công cụ khác nhau; kết hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì.

c) Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và học tập của học sinh; không so sánh học sinh với nhau.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án D

Câu 3. Đánh giá bằng nhận xét của giáo viên đối với học sinh như thế nào?

a) Giáo viên dùng hình thức nói hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

b) Giáo viên dùng hình thức nói và viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và học tập của học sinh; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm nổi bật, hạn chế chủ yếu của học sinh trong quá trình rèn luyện và học tập; đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

c) Cả A và B đều đúng                d) Cả A và B đều sai

Đáp án A

Câu 4.    Đánh giá bằng điểm số được thực hiện như thế nào?

a) Giáo viên dùng điểm số để đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh.

b) Giáo viên dùng điểm số để đánh giá kết quả học tập của học sinh.

c) Giáo viên dùng điểm số để đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học sinh.

d) Giáo viên dùng điểm số để đánh giá kết quả rèn luyện hoặc học tập của học sinh.

Đáp án C

Câu 5.Hình thức Đánh giá bằng nhận xét đối với các môn học nào?

a) Văn học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

b) Toán, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

c) Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

d) Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Đáp án C

Câu 6. Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng nhận xét theo 01 (một) trong 02 (hai) mức?

a) Đạt, Chưa đạt.          b) Đạt, Không đạt          c) Tốt, Chưa tốt    d) Tốt, Không tốt

Đáp án A

Câu 7. Đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số đối với các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông, trừ các môn học nào?

a) Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

b) Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

c) Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Nội dung giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

d) Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Nội dung giáo dục của địa phương

Đáp án A

Câu 8. Điểm đánh giá các môn học là?

a) số nguyên được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số

b) số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số

c) số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số

d) số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ hai sau khi làm tròn số

Đáp án C

Câu 9. Đối với cụm chuyên đề học tập của môn học ở cấp trung học phổ thông, mỗi học sinh được kiểm tra, đánh giá theo từng chuyên đề học tập, trong đó chọn kết quả của mấy lần kiểm tra, đánh giá làm kết quả đánh giá của cụm chuyên đề học tập?

a) 01 (một)        b) 02 (hai)    c) 03 (ba)    d) 04 (bốn)

Đáp án A

Câu 10. Đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số (không bao gồm cụm chuyên đề học tập), chọn số điểm đánh giá thường xuyên (sau đây viết tắt là ĐĐGtx) trong mỗi học kì  Môn học có trên 70 tiết/năm học thì  chọn bao nhiêu lần kiểm tra, đánh giá phù hợp với tiến trình dạy học theo kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn, ghi kết quả đánh giá vào sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) để sử dụng trong việc đánh giá kết quả học tập môn học?

a) 02 ĐĐGtx.          b) 03 ĐĐGtx.    c) 04 ĐĐGtx.    d) 05 ĐĐGtx.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông, gồm 47 câu trắc nghiệm

Tải tài liệu ôn thi tin học công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *