Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính ngạch chuyên viên và ngạch văn thư trung cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2021, gồm 627 câu.

Bộ câu hỏi thi công chức hành chính ngạch chuyên viên và ngạch văn thư trung cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 được trangtinphapluat.com biên soạn dựa theo Thông báo   của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quan , gồm các văn bản sau:

I. Ngạch chuyên viên và tương đương (gồm 7 tài liệu)

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021
Tài liệu thi công chức hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

7.. Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

II. Ngạch Văn thư trung cấp (gồm 6 tài liệu)

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

2. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019.

4. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019.

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính ngạch chuyên viên và ngạch văn thư trung cấp tỉnh Tuyên Quang năm 2021.

Câu 1. Theo Hiến pháp 2013 thì Quyền lực nhà nước là

a) thống nhất, có sự phân chia, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

b) thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

c) thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Đáp án C

Câu 2. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, sửa đổi, bổ sung 2019 thì Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? 

a) công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) tất cả công chức

c) công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đáp án A

Câu 3. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập.

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới

b) Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa trước

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Đáp án B

Câu 4. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức trúng tuyển theo quy định trong thời gian nào?

Chậm nhất 25 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được danh sách công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

Tùy trường hợp

Đáp án C

Câu 5. Nội dung nào dưới đây thuộc Chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức

a) Cán bộ, công chức, viên chức không được đánh bạc, sa vào các tệ nạn xã hội; không được sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc và giờ nghỉ trưa; hút thuốc lá đúng nơi quy định; phải tuân thủ kỷ luật phát ngôn, không sử dụng mạng xã hội để khai thác, tuyên truyền các thông tin chưa được kiểm chứng, phiến diện, một chiều ảnh hưởng đến hoạt động công vụ.

b) Không được gây khó khăn, phiền hà, vòi vĩnh, kéo dài thời gian xử lý công việc của cơ quan, tổ chức và người dân; không thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc của người dân.

c) Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, đánh giá cán bộ thuộc quyền quản lý; không lợi dụng vị trí công tác đểbổ nhiệm người thân quen; chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín.

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính ngạch chuyên viên   tỉnh Tuyên Quang năm 2021, gồm 627 câu.

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải  Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức ngạch Văn thư trung cấp  tỉnh Tuyên Quang năm 2021, gồm 618 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải Tin học ôn thi công chức, viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *