Tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế  từ hạng IV lên hạng III; Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ kế toán viên trung cấp, cao đẳng lên kế toán viên; Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Bắc Giang năm 2021.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang 2021 được biên soạn theo nội dung ôn tập của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang tại các Kế hoạch 16/KH-SNV, Kế hoạch 17/KH-SNV, Kế hoạch 18/KH-SNV ngày 14/5/2021.

1. Nội dung thi   thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III tỉnh Bắc Giang năm 2021 

+ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang 2021
Tài liệu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang 2021

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

+Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

+Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về y đức”

2. Nội dung Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ kế toán viên trung cấp, cao đẳng lên kế toán viên;  từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Bắc Giang năm 2021

+ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

+ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

+ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

+Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế  từ hạng IV lên hạng III tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Gồm 342 câu); Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ kế toán viên trung cấp, cao đẳng lên kế toán viên tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Gồm 292 câu); Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Gồm 292 câu).

Câu 1. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là?

a) văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

b) văn bản do cơ quan   có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Luật này

c) là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có đủ điều kiện hành nghề.

Đáp án A

Câu 2. Viên chức quản lý được bố trí sang vị trí việc làm khác hoặc được bổ nhiệm chức vụ quản lý mới thì?

a) thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

b) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

c) không còn giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp được giao kiêm nhiệm.

d) đương nhiên thôi giữ chức vụ quản lý đang đảm nhiệm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Đáp án B

Câu 3. Đâu không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên?

a) Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

b) Thực hiện việc lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ cá nhân của viên chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định;

c) Giải quyết thôi việc, nghỉ hưu đối với viên chức theo phân cấp; Ký kết hợp đồng vụ, việc đối với viên chức đã nghỉ hưu;

d) Quyết định danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc theo quy định của Đảng và của pháp luật

Đáp án D

Đáp án A

Câu 4. Viên chức bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thì ?

a) được hưởng chế độ thôi việc và được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

b) không được hưởng chế độ thôi việc nhưng được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

c) không được hưởng chế độ thôi việc và không được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thời gian làm việc đã đóng bảo hiểm xã hội để thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Đáp án B

Câu 5. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành?

a) trước ngày 01 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) trước ngày 30 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đáp án B

Câu 6. Theo quy định về y đức thì    Khi người bệnh ra viện phải?

a) dặn dò cẩn thận, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

b) dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

c) dặn dò chu đáo, hướng dẫn họ tiếp tục điều trị, tự chăm sóc và giữ gìn sức khoẻ.

Đáp án C

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải:

+ Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế  từ hạng IV lên hạng III tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Gồm 342 câu);

+ Bộ câu hỏi Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ kế toán viên trung cấp, cao đẳng lên kế toán viên tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Gồm 292 câu);

+ Bộ câu hỏi Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Bắc Giang năm 2021 (Gồm 292 câu).

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

18 Bình luận

 1. Nguyễn Thị Thơm

  alo bạn cho mình xin bộ đề thi kế toán viên năm 2021 với

 2. cho mình xin bộ câu hỏi trắc nghiệm thi thăng hạng cdnn điều dưỡng từ hạng 4 lên hạng 3

 3. Chào bạn. Bạn cho mình xn bộ đề thi thăng hạng viên chức dành cho kế toán năm 2021 nhé. Mình cảm ơn

 4. Mai Thị Tươi

  Cho e xin bộ tài liệu thi kế toán viên 2021 với ạ

 5. A c cho e xin bộ tài liệu thi thăng hạng kế toán viên năm 2021 với ak

 6. Hoàng Đức Quang

  Bạn ơi cho mình xin tham khảo bộ câu hỏi thi thăng hạng CDNN kế toán viên với?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *