Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 10/12 đến – 16/12/2018

Trangtinphapluat.com biên soạn, tổng hợp các văn bản pháp luật được ban hành từ ngày 10/12 đến 16/12/2018 như: Quy định về tăng lương tối thiểu vùng 2019, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực,  quy định về thành lập thôn, tổ dân phố…

  1. Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP  Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, theo đó từ ngày 1/1/2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2019 như sau: Vùng I: 4.180.000 đồng/tháng; vùng II: 3.710.000 đồng/tháng; vùng III: 3.250.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.920.000 đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 160.000-200.000 đồng/tháng.

2. 3 đối tượng thủy sản nuôi chủ lực của Việt Nam

Ngày 13/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 50/2018/QĐ-TTg Quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, theo đó đối tượng thủy sản nuôi chủ lực gồm có:

– Tôm sú (Penaeus monodon Fabricus, 1798);

– Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931);

– Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878).

thủy sản nuôi chủ lực của Việt Nam
Tôm sú là thủy sản nuôi chủ lực của Việt Nam

Quyết định cũng nêu rõ tiêu chí xác định đối tượng nuôi thủy sản chủ lực, gồm:

– Thuộc Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

– Tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cao cho người lao động; phát huy hiệu quả tài nguyên, điều kiện tự nhiên của đất nước và có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Có năng suất và hiệu quả sản xuất cao; có khả năng thu hút đầu tư để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

– Tạo sản phẩm có giá trị gia tăng cao; có khả năng cạnh tranh với đối tượng thủy sản của quốc gia khác trên thị trường nội địa và xuất khẩu, trong đó giá trị xuất khẩu tối thiểu đạt 100 triệu USD/năm.

          3. Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố từ năm 2019

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ  hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

          Theo đó từ năm 2019,điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố như sau:

– Quy mô số hộ gia đình

Đối với thôn ở xã:

Đối với thôn ở xã thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có từ 150 hộ gia đình trở lên;

Thôn ở xã thuộc các tỉnh miền trung có từ 250 hộ gia đình trở lên;

Thôn ở xã thuộc các tỉnh miền Nam có từ 350 hộ gia đình trở lên;

Thôn ở xã thuộc các tỉnh tây nguyên có từ 200 hộ gia đình trở lên;

Thôn ở xã biên giới, xã đảo; thôn ở huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã có từ 100 hộ gia đình trở lên.

Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố
Điều kiện thành lập mới thôn, tổ dân phố

Đối với tổ dân phố ở phường, thị trấn:

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc có từ 200 hộ gia đình trở lên;

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh miền Trung có từ 300 hộ gia đình trở lên;

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng có từ 350 hộ gia đình trở lên; riêng thành phố Hà Nội có từ 450 hộ gia đình trở lên;

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn thuộc các tỉnhmiền Nam  có từ 400 hộ gia đình trở lên; riêng thành phố Hồ Chí Minh có từ 450 hộ gia đình trở lên;

Đối với tổ dân phổ ở phường, thị trấn thuộc các tỉnh Tây Nguyên có từ 250 hộ gia đình trở lên;

Đối vớitổ dân phổ ở phường, thị trấn biên giới, phường, thị trấn đảo; tổ dân phố ở huyện đảo không tổ chức đơn vị hành chính cấp xã có từ 150 hộ gia đình trở lên.

Các điều kiện khác

Cần có cơ sở hạ tầng kinh tế – xã hội thiết yếu, phù hợp với thực tiễn của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng  và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

  1. Nhà mạng phải đảm bảo bí mật thông tin người dùng

Bộ Thông tin và Truyền thông  vừa ban hành Thông tư 16/2018/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư  39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Theo Thông tư này, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông có nghĩa vụ đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng và chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Các nhà mạng phải đảm bảo thông tin bí mật của người dùng
Các nhà mạng phải đảm bảo thông tin bí mật của người dùng

Ngoài ra, các doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng đã công bố; Không được từ chối giao kết hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với  khách hàng, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Đáng chú ý, doanh nghiệp phải thông báo cho khách hàng trước 30 ngày trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.

  1. Ưu tiên hỗ trợ dự án chế biến nông sản địa phương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Theo đó, Danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt được xây dựng trên nguyên tắc:

– Ưu tiên dự án chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa hoặc sử dụng trên 100 lao động;

– Ưu tiên dự án sản xuất sản phẩm cơ khí, thiết bị, linh kiện thiết bị, sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp;

– Ưu tiên dự án có quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tiêu tốn ít năng lượng, ít phát thải;…

Việc nghiệm thu và hỗ trợ trang thông tin điện tử “Chợ nông sản quốc gia” được Hội đồng nghiệm thu căn cứ văn bản đồng ý xây dựng trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương; số lượng doanh nghiệp đăng sản phẩm lên trang; Bản sao công chứng các tài liệu chứng minh tài sản đảm bảo của doanh nghiệp…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/01/2018.

 

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *