Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 25/3 đến – 31/3/2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu các văn bản mới ban hành từ ngày 25/3 đến 31/3/2019 như: Quy định về hồ sơ thuê nhà sở hữu nhà nước, quy định khí thải xe ô tô, xét nghiệm HIV, thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp…

Bản tin pháp luật tuần
Bản tin pháp luật tuần: Từ ngày 25/3 đến 31/3/2019

1. Sửa đổi Hồ sơ, trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

Ngày 28/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở, có hiệu lực 15/5/2019.

Theo đó, sửa đổi Khoản 5 Điều 60 Nghị định 99/2015/NĐ-CP  về Hồ sơ, trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước như sau:

Thời hạn giải quyết cho thuê nhà ở cũ là không quá 30 ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thuê nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời hạn hợp đồng thuê nhà ở cũ là 05 năm, tính từ ngày ký kết hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp người thuê có nhu cầu thuê thời hạn ngắn hơn.

Thủ tục thuê nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước
Thủ tục thuê nhà cũ thuộc sở hữu nhà nước

Khi hết thời hạn thuê nhà ở mà bên thuê vẫn đủ điều kiện thuê nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó thì được gia hạn hợp đồng thuê nhà ở bằng với thời hạn thuê nhà trước đó, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở theo quy định của pháp luật.”

2. Lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông

Ngày 28/3/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 16/2019/QĐ-TTg quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu, có hiệu lực 15/5/2019.

Theo đó, Lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông như sau:

–  Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục áp dụng Mức 1.

– Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Lộ trình áp dụng khí thải đối với xe o to
Lộ trình áp dụng khí thải đối với xe o to

– Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản xuất sau năm 2008 áp dụng Mức 2 từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Mức tiêu chuẩn khí thải (Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4) là giới hạn lớn nhất cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí thải của xe ô tô quy định tại TCVN 6438:2018 “Phương tiện giao thông đường bộ – Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải”.

  1. Phải trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV trong 05 ngày làm việc

Ngày 26/3/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1112/QĐ-BYT Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi, điều trị HIV/ADIS.

Theo đó, việc trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV được thực hiện như sau:

Việc trả kết quả được thực hiện theo nguyên tắc bí mật thông tin của người bệnh và chỉ trả cho người được cấp có thẩm quyền ủy quyền hoặc người trực tiếp điều trị cho người bệnh. Kết quả phải được trả trong vòng 05 ngày làm việc, trường hợp không trả được kết quả trong thời gian này, cơ sở xét nghiệm phải thông báo rõ lý do cho cơ sở gửi mẫu.

Các hình thức trả kết quả bao gồm: Qua đường bưu điện, qua thư điện tử, trực tiếp cho đơn vị chuyển mẫu.

4. Quy định mới về thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 989/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó,  thay thể 4 thủ tục hành chính cấp huyện ở Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính cấp xã, đó là thủ tục Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật.  

 

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *