Bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, ôn thi công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 gồm 27 câu:

Câu 1. Theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì Tiết kiệm là ?

a) việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định

b) việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động hoặc tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định

Bo cau hoi trac nghiem tim hieu luat thuc hanh tiet kiem chong lang phi
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

c) việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

Đáp án A

Câu 2. Đối với việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên ở những lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì tiết kiệm là ?

a) việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định

b) việc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

c) việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định hoặc sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

d) việc sử dụng ở mức thấp hơn định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định và sử dụng đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ nhưng đạt cao hơn mục tiêu đã định.

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí thì Lãng phí là ?

a) việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên hiệu quả không cao

b) việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên đạt hiệu quả thấp

c) việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên chưa hiệu quả.

d) việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên không hiệu quả.

Đáp án D

Câu 4. Đối với lĩnh vực đã có định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thì lãng phí là ?

a) việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ hoặc không đạt mục tiêu đã định.

b) việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên  không đạt mục tiêu đã định.

c) việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước và tài nguyên vượt định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Đáp án A

Câu 5. Đâu không phải là Nguyên tắc ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng chung trong cả nước hoặc trong ngành, lĩnh vực, địa phương?

a) Tập trung dân chủ

b) Phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được giao;

c) Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội để ban hành hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung kịp thời;

d) Định mức, tiêu chuẩn, chế độ áp dụng trong ngành, lĩnh vực, địa phương phải phù hợp với định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định áp dụng chung trong cả nước, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Đáp án A

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật Thực hành, tiết kiệm chống lãng phí năm 2013

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *