Tháng 5 hằng năm là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”

Theo Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”và bắt đầu tổ chức từ năm 2017.

Mục đích của tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động là nhằm:

– Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

Tháng an toàn vệ sinh lao động
Tháng an toàn vệ sinh lao động

– Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chăm sóc sức khỏe người lao động.

(Xem slide bài giảng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường)

Quyết định cũng nêu rõ Kinh phí tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Ru bi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *