loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Giới thiệu văn bản mới / Tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C

Tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C

Theo Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn Luật Đầu tư công thì tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C của địa phương là do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C do địa phương quản lý cho từng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm, phù hợp với mục tiêu, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của địa phương.

Nghị định 136 cũng quy định cụ thể tiêu chí để xác định dự án trọng điểm nhóm C của địa phương là: ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án trong từng ngành, lĩnh vực, địa bàn đối với phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong từng giai đoạn; quy mô dự án theo ngành, lĩnh vực; tính lan tỏa của dự án đến phát triển ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ; hiệu quả kinh tế, xã hội và tài chính.

loading...

Nghị định 136 có hiệu lực từ ngày 15/02/2016.

Ru bi

loading...

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *