Slide bài giảng về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường

Slide bài giảng về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường. Bài giảng được thiết kế bằng powerpoint, hình ảnh đẹp, dễ hiểu.

Trích dẫn các quy định của Hiến pháp, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Nghị định 167/2013/NĐ-CP, Nghị định 176/2013/NĐ-CP…

Phần 1. Sơ lược một số văn bản liên quan đến môi trường

– Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng

– Nghị quyết 09 – NQ/ TW ngày 9/2/2007 “Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

– Nghị quyết sô 41-NQ/TW năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Slide bài giảng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

    Slide bài giảng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

– Hiến pháp 2013

– Luật Bảo vệ môi trường 2014

– Luật Tài nguyên môi trường, biển và hải đảo

– Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020

– Quyết định1216/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

– Các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực môi trường

Phần 2, 3. Quy định của Luật Bảo vệ môi trường…

Phần 4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình

– Giảm thiểu, phân loại tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đến đúng nơi quy định (sử dụng bao nilon).

– Giảm thiểu, xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định.

– Không được phát tán khí thải, gây tiếng ồn (cãi nhau, karaok, đám cưới, đám ma, liên hoan…), độ rung và tác động khác vượt quá quy chuẩn kỹ thuật môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh.

– Xem clip bài giảng xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường

– Nộp đủ và đúng thời hạn phí bảo vệ môi trường; chi trả cho dịch vụ thu gom, xử lý chất thải theo quy định của pháp luật;

– Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường công cộng và tại khu dân cư.

– Có công trình vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn (tập quán chăn nuôi).

Phần 5. Quy định xử phạt trên lĩnh vực môi trường

(Xem tất cả bài giảng tuyên truyền tại đây)

Liên hệ kesitinh355@gmail.com để tải văn bản

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *