Trắc nghiệm Nghị định 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử, để phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập và ôn thi công chức công chức, viên chức, thi nâng ngạch, thăng hạng.

Câu 1. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì “Danh tính điện tử” là?

a) thông tin của một cá nhân hoặc một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân hoặc tổ chức đó trên môi trường điện tử.

b) thông tin của một cá nhân trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân đó trên môi trường điện tử.

c) thông tin của một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất tổ chức đó trên môi trường điện tử.

d) thông tin của một cá nhân và một tổ chức trong hệ thống định danh và xác thực điện tử cho phép xác định duy nhất cá nhân và tổ chức đó trên môi trường điện tử.

Đáp án A

Câu 2. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì “Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử” là?

a) Bộ Công an

b) Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an

c) Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an

d) Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp Bộ Công an

Đáp án B

 Trắc nghiệm Nghị định 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử
Trắc nghiệm Nghị định 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử

Câu 3. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì “Tài khoản định danh điện tử” là?

a) tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cá nhân, tổ chức

b) tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, cá nhân, tổ chức

c) tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

d) tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử.

Đáp án C

 Câu 4. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì  có bao nhiêu Nguyên tắc định danh và xác thực điện tử?

a) 4 nguyên tắc

b) 5 nguyên tắc

c) 6 nguyên tắc

d) 7 nguyên tắc

Đáp án C

 Câu 5. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì  Chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử phải tuân thủ quy định nào dưới đây?

a) Không được sử dụng tài khoản định danh điện tử vào hoạt động, giao dịch trái quy định của pháp luật; xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

b) Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của hệ thống định danh và xác thực điện tử.

c) Cả A và B đều đúng

d) Cả A và B đều sai

Đáp án C

Câu 6. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì  Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm?

a) Thông tin cá nhân

b) Thông tin sinh trắc học

c) Thông tin cá nhân, Thông tin sinh trắc học

d) Cả 3 phương án trên đều sai

Đáp  án C

Câu 7. Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP thì  Thông tin cá nhân của Danh tính điện tử công dân Việt Nam gồm bao nhiêu thông tin?

a) 3 thông tin

b) 4 thông tin

c) 5 thông tin

d) 6 thông tin

Đáp án B

Câu 8 Theo Nghị định 59/2022/NĐ-CP  thì Đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử là công dân Việt Nam được quy định như thế nào?

a) Công dân Việt Nam từ đủ 12 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 12 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

b) Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 14 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

c) Công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 16 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

d) Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên; đối với công dân Việt Nam là người chưa đủ 18 tuổi hoặc là người được giám hộ được đăng ký theo tài khoản định danh điện tử của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn bộ Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 59/2022/NĐ-CP Quy định về định danh và xác thực điện tử, gồm 39 câu.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *