Trắc nghiệm Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Câu 1. Theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì có bao nhiêu nhóm Hành vi bạo lực gia đình áp dụng giữa người đã ly hôn?

a) 9 nhóm hành vi

b) 6 nhóm hành vi

c) 7 nhóm hành vi

d) 8 nhóm hành vi

Đáp án A

Câu 2. Theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì   Hành vi nào dưới đây là hành vi bạo lực gia đình áp dụng giữa người đã ly hôn?

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực

b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Cưỡng ép ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật; Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm

c) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Ngăn cản gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

d) Tất các các hành vi trên

Đáp án D

Thực trạng bạo lực gia đình ở Việt Nam
Trắc nghiệm Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Câu 3. Theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì   Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bạo lực gia đình áp dụng giữa người đã ly hôn?

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực; Cản trở kết hôn.

b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm; Cưỡng ép ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật; Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm

c) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Ngăn cản gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý. Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau.

d) Cưỡng ép học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần. Bỏ mặc, không quan tâm.

Đáp án D

Câu 4. Theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì có bao nhiêu nhóm Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người chung sống như vợ chồng?

a) 14 nhóm hành vi

b) 15 nhóm hành vi

c) 13 nhóm hành vi

d) 12 nhóm hành vi

Đáp án B

Câu 5. Theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì   Hành vi nào dưới đây là Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người chung sống như vợ chồng

a) Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn. Cô lập, giam cầm. Cưỡng ép ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật. Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực.

b) Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Ngăn cản gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý.

c) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau. Bỏ mặc, không quan tâm. Cưỡng ép, cản trở kết hôn.

d) Tất cả các hành vi trên

Đáp án D

Câu 6. Theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì   Hành vi nào dưới đây   là Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người chung sống như vợ chồng

a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
b) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực;

c) Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi

d) Tất cả các hành vi trên

Đáp án D

Câu 7. Theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì   có bao nhiêu nhóm Hành vi bạo lực gia đình áp dụng đối với người là cha, mẹ, con riêng, anh, chị, em của người đã ly hôn, của người chung sống như vợ chồng

a) 5 nhóm hành vi

b) 6 nhóm hành vi

c) 7 nhóm hành vi

d) 8 nhóm hành vi

Đáp án A

 Câu 8. Theo Nghị định 76/2023/NĐ-CP thì Khi công khai thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của người bị bạo lực gia đình thì phải được người bị bạo lực gia đình, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình đồng ý bằng hình thức nào?

a) Bằng văn bản

b) Bằng lời nói

c) Bằng văn bản hoặc lời nói

d) Bằng văn bản và lời nói

Đáp án A

Câu 9.Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình  sử dụng số điện thoại ngắn có bao nhiêu chữ số để tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về hành vi bạo lực gia đình.

a) 02 chữ số

b) 03 chữ số

c) 04 chữ số

d) 05 chữ số

Đáp án B

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo: 0935634572 để tải bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức,  viên chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung viên chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *