Hỗ trợ 5000.000đ đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn nghỉ việc

Hỗ trợ 5000.000đ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (gọi chung là thôn) sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn nhưng không tiếp tục làm việc, bao gồm:

Hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

1. Bí thư chi bộ hoặc Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn;
2. Trưởng thôn;
3. Trưởng ban công tác Mặt trận;
4. Phó Trưởng thôn kiêm Thôn đội trưởng;
5. Công an viên.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Không hỗ trợ đối với các trường hợp thôi đảm nhận chức danh nhưng không do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố.

Nội dung trên được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày  06 tháng 12 năm 2018 Về mức hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phốtrên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND cấp huyện tổ chức thực hiện hỗ trợ

Và để triển khai Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, ngày 21/01/2019, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND Về việc hỗ trợ một lần đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi đảm nhận chức danh sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và các chức danh khác ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó,ngoài việc triển khai mức hỗ trợ theo Nghị quyết 60/NQ-HĐND, UBND tỉnh còn giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng   đảm bảo đúng quy định hiện hành.  Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, giám sát các địa phương thực hiện theo quy định; trường hợp phát sinh vướng mắc thì tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý.

(Quảng Nam tạm thời dừng tuyển dụng mới công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách)

TẢI NGHỊ QUYẾT 60 TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *