Cảnh sát giao thông gửi quyết định xử phạt hành chính về cơ quan, đúng hay sai?

Nhiều bạn đọc thắc mắc khi bị Cảnh sát giao thông xử phạt vi phạm hành chính về hành vi có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi lái xe theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt VPHC lĩnh vực giao thông đường bộ thì Cảnh sát giao thông có quyền gửi Quyết định xử phạt về cơ quan, đơn vị nơi người vi phạm công tác hay không?

Quy định về gửi quyết định xử phạt VPHC

Theo quy định tại Điều 70 Luật xử lý vi phạm hành chính thì gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính để thi hành như sau:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản, người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt phải gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

Gưi quyet dinh xu phat ve co quan
Có được gửi quyết định xử phạt về cơ quan

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính được giao trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm và thông báo cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt biết.

Đối với trường hợp quyết định được giao trực tiếp mà cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận quyết định thì người có thẩm quyền lập biên bản về việc không nhận quyết định có xác nhận của chính quyền địa phương và được coi là quyết định đã được giao.

Đối với trường hợp gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, nếu sau thời hạn 10 ngày, kể từ ngày quyết định xử phạt đã được gửi qua đường bưu điện đến lần thứ ba mà bị trả lại do cá nhân, tổ chức vi phạm cố tình không nhận; quyết định xử phạt đã được niêm yết tại nơi cư trú của cá nhân, trụ sở của tổ chức bị xử phạt hoặc có căn cứ cho rằng người vi phạm trốn tránh không nhận quyết định xử phạt thì được coi là quyết định đã được giao.

(Xem tất cả hướng dẫn về nghiệp vụ xử phạt vi phạm hành chính mới nhất)

Như vậy, đối tượng nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính  theo Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm có: cá nhân, tổ chức bị xử phạt, cơ quan thu tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành.

Cơ quan liên quan khác là cơ quan nào?

Luật xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định cơ quan liên quan khác nhưng không giải thích, hướng dẫn có quan liên quan gồm những cơ quan nào nên nhiều người cho rằng căn cứ vào quy định trên thì Cảnh sát giao thông có quyền gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông tới cơ quan, đơn vị người vi phạm đang công tác để biết.

Trangtinphapluat.com cho rằng cách hiểu như trên là chưa thật sự phù hợp, bởi vì:

+ Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Điều 70 nêu khá rõ gửi quyết định cho cơ quan liên khác (nếu có) để thi hành. Như vậy, mục đích gửi quyết định đến các cơ quan có liên quan là để thi hành quyết định, do đó nếu cơ quan, đơn vị nơi người vi phạm công tác không có trách nhiệm thi hành quyết định thì không phải gửi.

Trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính có các nội dung sau buộc cá nhân vi phạm phải chấp hành gồm: Nộp tiền phạt; hình phạt bổ sung và biện pháp buộc khắc phục hậu quả. Các hình phạt này chỉ yêu cầu người vi phạm chấp hành, do đó cơ quan, đơn vị người vi phạm công tác không có trách nhiệm thi hành các hình phạt trên nên không phải gửi quyết định xử phạt.

+ Và tại Điều 72 Luật Xử lý vi phạm hành chính có quy định về công bố công khai vi phạm hành chính thì Trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao động; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo vệ môi trường; thuế; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; sản xuất, buôn bán hàng giả mà gây hậu quả lớn hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm công bố công khai về việc xử phạt.

Cong khai vi pham hanh chinh
Công bố công khai vi phạm hành chính

Đối với các trường hợp khác thì không được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tại mẫu 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 81/2013/NĐ-CP thì tại Điều 3 thì Quyết định xử phạt được giao cho 3 cơ quan sau:

– Cá nhân, tổ chức vi phạm;

– Kho bạc, ngân hàng thu tiền phạt;

– Tên cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

Như vậy, Nghị định 97 hướng dẫn việc gửi quyết định xử phạt chỉ gửi cho tổ chức, cá nhân để chủ trì thi hành quyết định xử phạt, không gửi cho các cơ quan, tổ chức khác.

+ Tại mẫu quyết định số 01, 02  ban hành kèm theo Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính thì tại Điều 3 của Quyết định xử phạt gửi cho các cá nhân, tổ chức sau:

(21) Ghi tên của Kho bạc nhà nước.

(23) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của tổ chức có trách nhiệm chủ trì tổ chức thi hành Quyết định.

(24) Ghi họ và tên của cá nhân/tên của cơ quan, tổ chức có liên quan: Trường hợp xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài thì ghi: (i) Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (ii) Tên của cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện ngoại giao của nước mà người bị trục xuất là công dân hoặc nước mà người đó cư trú cuối cùng trước khi đến Việt Nam; (iii) Tên của cơ quan Công an quản lý người nước ngoài bị trục xuất.

Tóm lại, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì có quy định quyết định xử phạt vi phạm hành chính gửi cơ quan khác có liên quan để tổ chức thi hành. Tuy nhiên theo hướng dẫn của Nghị định 97/2017/NĐ-CP nay là Nghị định 118/2021/NĐ-CP thì chỉ gửi quyết định xử phạt cho Kho bạc; tổ chức/cá nhân chủ trì thi hành quyết định xử phạt; cơ quan Công an, Bộ ngoại giao trong trường hợp xử phạt trục xuất, không quy định gửi cho cơ quan, đơn vị người vi phạm công tác.

Xem clip giải đáp về gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trên đây là quan điểm của trangtinphapluat.com liên quan đến việc gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về cơ quan, đơn vị cá nhân vi phạm công tác. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc ở mục bình luận bên dưới bài viết.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *