Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Vướng mắc pháp luật / Điểm kinh doanh, Chi nhánh vi phạm hành chính, phạt cá nhân hay tổ chức

Điểm kinh doanh, Chi nhánh vi phạm hành chính, phạt cá nhân hay tổ chức

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 1 Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Xử lý vi phạm hành chính, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 97/2017/NĐ-CP như sau:

+ Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

+ Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật;

Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, hiểu thế nào cho đúng?
Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính, hiểu thế nào cho đúng?

Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Do Nghị định 97/2017/NĐ-CP ban hành năm 2017, trong khi nhiều Nghị định xử phạt vi phạm hành chính được ban hành trước 2017 chưa có quy định tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính nên thực tế có nhiều hành vi do điểm kinh doanh thuộc chi nhánh của doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm hành chính thì xử phạt hành chính cá nhân đứng đầu điểm kinh doanh của chi nhánh hay là phạt tổ chức là chinh nhánh – điểm kinh doanh.

Điểm kinh doanh, chi nhánh phải xác định là tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính

Theo quan điểm của người viết thì trường hợp điểm kinh doanh, chi nhánh doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhân danh doanh nghiệp thì phải bị xử phạt hành chính với tư cách là tổ chức, vì các điểm kinh doanh, chi nhánh được doanh nghiệp thành lập hợp pháp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, và hoạt động của điểm kinh doanh, chi nhánh là nhân doanh doanh nghiệp hoạt động.

điểm kinh doanh, chi nhánh là cá nhân hay tổ chức?
điểm kinh doanh, chi nhánh là cá nhân hay tổ chức?

Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó.

3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Để áp dụng pháp luật được thuận lợi, thống nhất thì các cơ quan tham mưu cho Chính phủ cần sớm sửa đổi, ban hành các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính mới thay thế cho các Nghị định xử phạt đã ban hành trước Nghị định 97/2017/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể tổ chức bị  xử phạt vi phạm hành chính.

Rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *