Tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm”. Vậy, khi tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì có bị xử phạt về từng hành vi vi phạm không?

Xử phạt từng hành vi vi phạm

Theo quan điểm của trangtinphapluat.com mặc dù Luật Xử lý vi phạm hành chính chỉ quy định cá nhân thực hiện nhiều hành vi thì bị xử phạt về từng hành vi, không có quy định trường hợp tổ chức thực hiện nhiều hành vi thì xử lý như thế nào, nhưng theo nguyên tắc của điểm a khoản 1 Điều 3 Luật XLVPHC thì “Mọi hành vi hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính giây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật”.

Vi pham hanh chinh nhieu lan
Xử phạt vi phạm hành chính nhiều lần
Và tại điểm b khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra”.
Do đó, trường hợp tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền sẽ xử phạt về từng hành vi vi phạm giống như cá nhân vi phạm và áp dụng mức phạt gấy đôi so với cá nhân.
Trường hợp tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm mà người có thẩm quyền xử phạt chỉ xử phạt một hành vi hoặc xử phạt không hết các hành vi vi phạm thì sẽ vi phạm điều cấm của Luật XLVPHC (Điều 12).

Vi phạm hành chính nhiều lần

Không chỉ cá nhân và tổ chức khi vi phạm hành chính nhiều lần thì sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính.

Theo khoản 6 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính thì: Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này và chưa hết thời hiệu xử lý.

Theo điểm b khoản 1 Điều 10 Luật XLVPHC thì “vi phạm hành chính nhiều lần” là tình tiết tăng nặng trong xử phạt vi phạm hành chính.

Xử phạt tổ chức vi phạm nhiều lần

Trường hợp tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần thì có thể bị xử phạt như sau:
– Xử phạt về từng hành vi vi phạm theo nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính (mọi hành vi đều bị xử phạt).
– Xử phạt 01 hành vi và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm hành chính nhiều lần để tăng mức phạt vi phạm hành chính lên trên mức khung trung bình của khung hình phạt nhưng tối đa không quá mức khung cao nhất của điều, khoản xử phạt.
Theo quan điểm của trangtinphapluat.com trong trường hợp tổ chức vi phạm hành chính nhiều lần thì người có thẩm quyền xử phạt nên xử phạt 1 hành vi và áp dụng tình tiết tăng nặng sẽ có lợi hơn cho tổ chức bị xử phạt (mức phạt sẽ ít hơn so với xử phạt từng hành vi).
Bạn đọc có thể tham gia ý kiến phản hồi đối với nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính. Ý kiến vui lòng ghi ở mục bình luận bên dưới bài viết.
Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *