Quảng Nam quy định hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 1210/QĐ-UBND   Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó:

1. Đối tượng được hỗ trợ gồm

Hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã lĩnh vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại trực tiếp do dịch bệnh.

Các trang trại, doanh nghiệp chăn nuôi ; các hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp không thuộc đối tượng hỗ trợ của Quyết định 1210/QĐ-UBND.

2. Điều kiện ngân sách nhà nước hỗ trợ

2.1. Đối với động vật trên cạn

Chủ vật nuôi đã thực hiện phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm bằng vắc xin theo quy định (phải có hồ sơ chứng nhận tiêm phòng) hoặc gia súc, gia cầm mà chủ vật nuôi mà chủ vật nuôi có ký hợp đồng thực hiện dịch vụ thú y trọn gói. Đối với gia súc, gia cầm từ tỉnh khác vào địa phương để chăn nuôi phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển còn trong thời gian nuôi cách ly (không quá 21 ngày), nếu quá 21 ngày phải có giấy chứng nhận tiêm phòng chứng nhận gia súc, gia cầm đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ. Đối với gia súc, gia cầm nhập từ huyện khác trên địa bàn tỉnh thì cong giống phải khỏe mạnh, có giấy chứng nhận tiêm phòng chứng nhận gia súc, gia cầm đã được phòng bệnh bằng vắc xin và còn miễn dịch bảo hộ, phải có biên bản kiểm tra, giám sát nhập con giống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào địa bàn huyện.

Quyết định 1210/QĐ-UBND Ban hành Quy định ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

2.2. Đối với động vật thủy sản

Cơ sở nuôi phải nằm trong quy hoạch của tỉnh hoặc địa phương. Chủ cơ sở nuôi chấp hành nghiêm túc các quy định lịch thời vụ, hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; chủ cơ sở nuôi phải có hồ sơ kê khai ban đầu. Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo khỏe mạnh; khi nhập từ tỉnh khác vào địa phương để nuôi phải có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển.

3. Nguyên tắc ngân sách nhà nước hỗ trợ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh trong khoảng thời gian kể từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch của cấp có thẩm quyền; hoặc ngay từ khi có động vật mắc bệnh cần phải áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để hạn chế lây lan (chưa đủ kiều kiện công bố dịch) đến khi kết thúc ổ dịch; hoặc từ khi có văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy cơ cao xảy ra dịch của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến khi có thông báo tình hình dịch bệnh ổn định.

4. Một số mức hỗ trợ

Ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho chủ vật nuôi, chủ cơ sở nuôi như sau:

  • Đối với gia súc, gia cầm

Hỗ trợ 38.000đ/kg hơi đối với lợn; hỗ trợ 45.000đ/kg hơi đối với dê, trâu, bò, cừu, hươu, nai; 35.000đ/con gia cầm (gà, vịt, ngang, ngỗng) trên 30 ngày tuổi; 15.000đ/con gia cầm (gà, vịt, ngang, ngỗng) từ 14-30 ngày tuổi.

Hỗ trợ 7000đ/con chim cút trên 28 ngày tuổi; Hỗ trợ 4000đ/con chim cút dưới 28 ngày tuổi.

  • Đối với thủy sản

Diện tích nuôi tôm quảng canh (nuôi tôm lúa, tôm sinh thái, tôm rừng, tôm kết hợp) bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ từ 4.100.000đ đến 6000.000đ/ha; thiệt hại từ 30-70%, hỗ trợ từ 2.100.000đ đến 4000.000đ/ha.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *