Trang chủ / ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN / Slide tuyên truyền quy định xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Slide tuyên truyền quy định xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Slide tuyên truyền Quyết định 619/QĐ-Tg quy định xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Biên soạn dưới hình thức power point, hình ảnh đẹp, ngắn gọn.

Mục tiêu xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật; kịp thời tháo gỡ mâu thuẩn, tranh chấp, vướng mắc…

Nguyên tắc xây dựng xã, phường đạt chuẩn TCPL

 Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương.

Kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới và phường đạt chuẩn đô thị văn minh; đảng bộ, chính quyền cấp xã đạt “trong sạch vững mạnh”; là tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng hằng năm.

Tiêu chí xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Tiêu chí xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Điều kiện công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

-Không có tiêu chí nào dưới 50% điểm tối đa

– Tổng số điểm: Từ 90% trở lên đối với xã loại 1, 80% trở lên đối với xã loại 2, 70% đối với xã loại 3.

– Kết quả khảo sát mức độ hài lòng từ 80% trở lên

– Không có CB, CC bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên

* Chủ tịch cấp huyện công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trước ngày 25/01 của năm sau (đánh giá từ ngày 01/01-31/12),

Liên hệ tải: kesitinh355@gmail.com

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *