Căn cứ biên bản làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính được không?

Bạn đọc có địa chỉ mail nltuan…@gmail.com hỏi: Tôi là công chức Địa chính – Xây dựng được phân công lập Biên bản vi phạm hành chính tại địa phương. Khi phát hiện hành vi vi phạm của ông Nguyễn Văn A xây dựng nhà trái phép khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Tôi đã tiến hành lập Biên bản làm việc tuy nhiên ông Nguyễn Văn A cố tình không ký vào Biên bản làm việc nhưng tôi có mời 02 người đại diện người dân làm người chứng kiến ký vào Biên bản làm việc. Vậy cho tôi hỏi Biên bản làm việc ông Nguyễn Văn A không ký vào biên bản làm việc nhưng có 02 người chứng kiến, thì Biên bản làm việc có cơ sở làm căn cứ để lập Biên bản vi phạm hành chính hay không. Mong trang tin pháp luật giải đáp.

Trangtinphapluat.com trả lời như sau:

1. Biên bản làm việc là căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính

+ Tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định: “Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.”.

Huong dan lap bien ban vi pham hanh chinh
Căn cứ biên bản làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính

Như vậy, theo Luật Xử lý vi phạm hành chính thì khi phát hiện hành vi vi phạm thì phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính chứ không phải lập biên bản làm việc rồi mới lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, trên thực tiễn khi phát hiện hành vi vi phạm vì nhiều lý do khác nhau như chưa xác định cụ thể hành vi, đối tượng, diện tích vi phạm, hoặc dùng phương tiện kỹ thuật để để phát hiện vi phạm hành chính theo Điều 64 của Luật xử lý vi phạm hành chính…nên chưa thể lập biên bản vi phạm hành chính lúc đó được mà phải lập biên bản làm việc, kết quả ghi nhận của phương tiện, kỹ thuật…sau đó mới tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính.

(Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

+ Tại mẫu biên bản vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính thì phần căn cứ lập biên bản có hướng dẫn như sau: Ghi đầy đủ các căn cứ của việc lập biên bản như: Kết luận thanh tra; biên bản làm việc; kết quả ghi nhận của phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính;…

+ Về giá trị pháp lý của biên bản làm việc thì Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghị định hướng dẫn thi hành không có quy định về người chứng kiến cũng như nội dung của biên bản làm việc. Tuy nhiên, trường hợp mà người vi phạm không ký vào biên bản làm việc thì cần có người chứng kiến để ký vào biên bản nhằm đảo bảo việc lập biên bản là khách quan và đúng sự thật.

Căn cứ vào các quy định trên thì biên bản làm việc là căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính nhưng nó không thay thế cho biên bản vi phạm hành chính và nội dung và các thành phần trong biên bản vi phạm hành chính phải đúng với Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

2. Giá trị pháp lý của biên bản vi phạm hành chính

Như nội dung bạn hỏi thì biên bản làm việc là căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, khi lập biên bản vi phạm hành chính phải lập tại nơi xảy ra vi phạm hoặc tại trụ sở làm việc của người lập biên bản. Trường hợp người lập biên bản có mặt nhưng không ký vào biên bản hoặc cố tình trốn tránh thì bạn cần mời 02 người chứng kiến hoặc đại diện chính quyền cấp xã để ký vào biên bản vi phạm hành chính thì biên bản đó mới có giá trị pháp lý.

Việc căn cứ vào biên bản làm việc chỉ là cơ sở để làm rõ thêm có hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm vi phạm…chứ không phải có biên bản làm việc rồi thì căn cứ vào đó để lập biên bản vi phạm hành chính mà không tuân thủ nguyên tắc lập biên bản vi phạm hành chính tại Điều 58 thì biên bản đó sẽ không đảm bảo cơ sở pháp lý để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trên đây là tư vấn của trangtinphapluat.com về việc căn cứ vào biên bản làm việc để lập biên bản vi phạm hành chính.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Chuyên Tư vấn về xử lý vi phạm hành chính.- Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo...Nhận làm bài giảng powerpoint tuyên truyền Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *