Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam ở nước ngoài

Một Bạn đọc công tác tại ủy ban nhân dân cấp xã gửi tới trangtinphapluat.com nhờ tư vấn việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam sống ở nước ngoài, sau đó ly hôn trở về Việt Nam xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để tiếp tục kết hôn với người nước ngoài, cụ thể như sau:

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Năm 2012 Nguyễn Thị Kiều Du đến UBND xã nơi mình thường trú làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và đã đăng ký kết hôn bên Trung Quốc, đến năm 2017 chồng của Nguyễn Thị Kiều Du chết và từ năm 2012 đến nay (2018), Nguyễn Thị Kiều Du sống bên Trung Quốc, thị thực, visa hằng năm đều có đóng dấu Trung Quốc.

Tháng 8/2018, cô Nguyễn Thị Kiều Du đến UBND xã nơi mình đăng ký thường trú trước đây ở Việt Nam (Nguyễn Thị Kiều Du chưa xóa đăng ký cư trú) để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thì UBND xã có cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Kiều Du hay không? Nếu từ chối thì căn cứ vào quy định nào?

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam ở nước ngoài
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam ở nước ngoài

Trangtinphapluat.com trả lời như sau (mang tính tham khảo)

Phải có giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân

Theo Công văn 745/HTQTCT-HT ngày 28/4/2016 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch thì:

Trong trường hợp công dân Việt Nam đã có thời gian cư trú ở nước ngoài, nay về thường trú tại Việt Nam khi yêu cầu cấp xác nhận tình trạng hôn nhân tại UBND cấp xã thì phải có giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài. Trường hợp người đó không chứng minh được tình trạng hôn nhân của mình thì UBND cấp xã có văn bản đề nghị Cục Lãnh sự , Bộ Ngoại giao đề nghị xác minh tình trạng hôn nhân của người đó. Nếu quá thời hạn xác minh mà không nhận được văn bản trả lời kết quả  xác minh hoặc Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao từ chối xác minh theo yêu cầu của UBND , thì cho phép người yêu cầu lập bản cam đoan về nội dung cần xác minh theo quy định tại Điều 4 Thông tư 15/2014/TT-BTP.

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam ở nước ngoài
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam ở nước ngoài

Đối với trường hợp người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú ở nhiều nơi khác nhau mà người đó đã chứng minh được tình trạng hôn nhân của mình hoặc UBND cấp xã đã có kết quả xác minh tình trạng hôn nhân của người đó ở những nơi thường trú trước đây thì những căn cứ này được sử dụng để cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân ở những lần khác nhau.

Trường hợp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian thường trú ở trong nước thì UBND cấp xã nơi thường trú trước khi xuất cảnh của người đó thực hiện cấp xác nhận tình trạng hôn nhân.

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân

Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của công dân VIệt Nam định cư ở nước ngoài được Cục Hộ tịch, Quốc tịch, CHứng thực hướng dẫn tại Công văn số 1014/HTQTCT-HT ngày 08/7/2016 như sau:

– Đối với công dân VIệt Nam định cư ở nước ngoài chưa có quốc tịch nước ngoài  phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

 xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam ở nước ngoài
xác nhận tình trạng hôn nhân cho người Việt Nam ở nước ngoài

– Đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì ngoài giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp, phải nộp thêm giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

(Tất tần tật các vướng mắc về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần biết)

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên thì UBND cấp xã nơi thường trú của chị Nguyễn Thị Kiều Du có thẩm quyền xác nhận tình trạng hôn nhân của chị Du trong thời gian chị Du về thường trú tại Việt Nam, và chị Du ngoài việc xuất trình quyết định ly hôn còn phải cung cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân trong thời gian từ khi ly hôn đến lúc trở về VIệt Nam để UBND cấp xã có cơ sở xác nhận tình trạng hôn nhân.

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *