Quy định về miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

Theo Điều 77 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

Các trường hợp miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

1. Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này mà không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm, miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt.

Quy định về miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính
Quy định về miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

2. Cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này phải có đơn đề nghị giảm, miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt phải chuyển đơn kèm hồ sơ vụ việc đến cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cấp trên trực tiếp phải xem xét quyết định và thông báo cho người đã ra quyết định xử phạt, người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.

Đối với trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét, quyết định việc giảm, miễn tiền phạt.

3. Cá nhân được giảm, miễn tiền phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 Điều 125 của Luật này.

Điều kiện để được miễn, giảm tiền xử phạt VPHC

Cá nhân bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt, đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm việc.

Gặp thiên tai được miễn, giảm tiền xử phạt hành chính
Gặp thiên tai được miễn, giảm tiền xử phạt hành chính

Như vậy, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì đối tượng được miễn, giảm tiền phạt chỉ có thể là cá nhân, tổ chức không được miễn, giảm. Tuy nhiên, việc quy định điều kiện miễn giảm tiền phạt  hành chính khi triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như:

– Nhiều lĩnh vực mức xử phạt khá cao như đất đai, xây dựng, người vi phạm ít có khả năng để chấp hành, nhất là những đối tượng như hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng được miễn, giảm.

(Tải Mẫu đơn đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính mới nhất)

– Chưa có quy định, hướng dẫn thế nào là khó khăn đặc biệt nên khó áp dụng trong thực tiễn.

– Hiện nay, tại Điều 76, 77 và 79 Luật XLVPHC mới chỉ quy định về việc hoãn thi hành, giảm, miễn và nộp nhiều lần đối với tiền phạt vi phạm hành chính, chưa có quy định về việc hoãn thi hành, giảm, miễn và nộp nhiều lần đối với khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước trong trường hợp đối tượng vi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính.

Để việc thực hiện miễn, giảm tiền xử phạt hành chính cho người vi phạm, các cơ quan có thẩm quyền cần bổ sung các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo vào đối tượng được miễn, giảm tiền xử phạt  hành chính, vì những đối tượng này không có khả năng nộp phạt. Đồng thời hướng dẫn thế nào là khó khăn đặc biệt về kinh tế để các cơ quan áp dụng pháp luật thuận lợi trong quá trình xử lý.

Clip hướng dẫn miễn, giảm tiền xử phạt vi phạm hành chính

Nghiên cứu bổ sung quy định về việc hoãn thi hành, giảm, miễn và nộp nhiều lần đối với khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước trong trường hợp đối tượng vi phạm hành chính chiếm đoạt, sử dụng trái phép để vi phạm hành chính.

Cấp có thẩm quyền cần nghiên cứu điều chỉnh thẩm quyền miễn, giảm tiền phạt vi phạm hành chính theo hướng người nào có quyền xử phạt thì người đó có quyền miễn giảm thay vì hiện nay là cấp trên trực tiếp quyết định miễn giảm dẫn đến kéo dài thời gian miễn giảm vi phạm hành chính.

Xem các giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *