Phạt tiền đối với vi phạm hành chính có 01 tình tiết giảm nhẹ

Theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2020 thì: Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính thì việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc sau đây:

+ Khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng;

+ Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

Quy định về thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính từ tháng 5/2023
Phạt tiền đối với vi phạm hành chính có 01 tình tiết giảm nhẹ, 1 tình tiết tăng nặng

Như vậy, Nghị định 118 mới chỉ hướng dẫn trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, trong khi thực tiễn có cá nhân, tổ chức vi phạm chỉ có 01 tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì áp dụng mức phạt như thế nào thì chưa có hướng dẫn cụ thể, dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thông nhất dễ dân đếnvi phạm vào những hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Theo trả lời của Bộ Tư pháp cho các Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023 thì hướng dẫn xác định mức phạt tiền đối với trường hợp vi phạm hành chính có 01 tình tiết giảm nhẹ hoặc 01 tình tiết tăng nặng như sau:

Trường hợp hành vi vi phạm có 01 tình tiết tăng nặng/01 tình tiết giảm nhẹ hoặc sau khi giảm trừ còn 01 tình tiết tăng năng/01 tình tiết giảm nhẹ, người có thẩm quyền xử phạt cần căn cứ các tình tiết của vụ việc để xem xét, quyết định áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính theo nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

– Trường hợp hành vi vi phạm có một tình tiết tăng nặng hoặc sau khi thực hiện giảm trừ còn 01 tình tiết tăng nặng: có thể áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong khoảng từ trên mức trung bình đến dưới mức tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi đó.

– Trường hợp hành vi vi phạm có một tình tiết giảm nhẹ hoặc sau khi thực hiện giảm trừ còn 01 tình tiết giảm nhẹ: có thể áp dụng mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong khoảng từ trên mức tối thiểu đến dưới mức trung bình của khung tiền phạt.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

One comment

  1. “Theo trả lời của Bộ Tư pháp cho các Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023 thì hướng dẫn xác định mức phạt tiền đối với trường hợp vi phạm hành chính có 01 tình tiết giảm nhẹ hoặc 01 tình tiết tăng nặng”
    hãy cung cấp dẫn chứng cụ thể về thông tin này ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *