Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2022

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức năm 2021 và năm 2022 của tỉnh Nghệ An theo Thông báo số 2898/TB-SNV ngày 17/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2021 và năm 2022.

1. Hiến pháp năm 2013;
2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
3. Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Văn bản hợp nhất Luật số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội);
4. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;
5. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2022
Tài liệu thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An năm 2022

6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030;
8. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dưới đây là một số câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức năm 2021 và năm 2022 của tỉnh Nghệ An

Câu 1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

a) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất , bao gồm đất liền, vùng biển và vùng trời.

b) một nước độc lập, có chủ quyền , bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

c) một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.

Đáp án C

Câu 2. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do cơ quan nào quy định?

a)  Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định

b) Quốc hội quy định

c) Chính phủ quy định

d) Bộ Nội vụ quy định

Đáp án A

Câu  3. Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?

a) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

b) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 24 tháng tuổi.

c) đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

Đáp án C

Câu  4. Trách nhiệm đánh giá công chức

a) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

c) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

Đáp án B

Câu 5. Đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được gửi đến cấp có thẩm quyền nào để xem xét, quyết định.

a) Thường trực Hội đồng nhân dân

b) Thường trực Ủy ban nhân dân

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân

d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Đáp án A

Câu 6. Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình?

a) Sở Tài chính

b) Sở Tư pháp

c) Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Đáp án B

Câu  7. Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp nào sau đây?

A. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể.

B. Đã giữ vị trí công tác hiện tại đủ 5 năm.

C. Theo nguyện vọng cá nhân.

D. Do vi phạm quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đáp án A

 Câu  8. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

a) Khiển trách.

b) Cảnh cáo.

c) Hạ bậc lương

d) Giáng chức

Đáp án D

Câu 9. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành ngày, tháng năm nào?

a) 14/7/2021

b) 15/7/2021

c) 16/7/2021

d) 17/7/2021

đáp án B

Câu  10. Nghị quyết 76/NQ-CP   về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 có mấy quan điểm?

a) 03 quan điểm

b) 04 quan điểm

c) 05 quan điểm

d) 06 quan điểm

Đáp án C

Câu 11. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra Đến năm 2025 có bao nhiêu phần trăm khối, xóm, bản trở lên có xóm trưởng là đảng viên?

a) 90%        b) 91%       c) 92%     d) 95%

Đáp án A

Câu 12. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra Kết nạp mới bình quân hàng năm là?

a) 4000 – 4.200 đảng viên.

b) 200 – 5.000 đảng viên.

c) 500 – 4.700 đảng viên.

d) 500 – 5.000 đảng viên.

Đáp án D

  • Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung thi công chức năm 2021 và năm 2022 của tỉnh Nghệ An theo Thông báo số 2898/TB-SNV ngày 17/11/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về tài liệu ôn tập thi tuyển công chức năm 2021 và năm 2022, gồm 1143 câu

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Tải tài liệu tin học thi công chức, viên chức 6 modul tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung  công chức tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

2 Bình luận

  1. cho em xin bộ đề thi tuyển công chức tỉnh Nghệ An với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *