loading...
Trang chủ / Search Results for: Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (page 28)

Search Results for: Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Quy định hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

  Theo Quyết định 2151/QĐ/UBND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định chế độ hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh theo Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, theo đó: Đối tượng được hưởng chế …

Read More »

Chính sách nổi bật có hiệu lực đầu tháng 7 (tiếp theo)

Từ 02/7 – 10/7, một số chính sách nổi bật thuộc các lĩnh vực Thương mại, Bất động sản, Tài nguyên –môi trường, Xây dưng, Chứng khoán, Doanh nghiệp…chính thức có hiệu lực thi hành. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giới thiệu một số chính sách nội bật như sau: Ms. …

Read More »

Một số điều cần biết về quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ

QĐND Online – Ngoài các đợt tuyển quân theo chỉ tiêu hằng năm, còn có việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ. Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ lẻ đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành ngày 3-2-2012 …

Read More »

Ban hành Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu

Quy định quản lý, sử dụng tiền thu được từ việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh ký ban hành tại Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 7/2/2014. Ảnh …

Read More »

Thông tư 135/2013/TT-BTC hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành (có hiệu lực 11/11/2013)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng …

Read More »