Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 20/5 đến – 26/5/2019

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu các văn bản pháp luật quan trọng được ban hành từ 20 đến 26/5/2019 nh: Quy định xử phạt hành chính lĩnh vực thủy sản, du lịch; điều chỉnh trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội; Quy định về mức chi cho công tác cải cách hành chính…

Bản tin pháp luật tuần
Bản tin pháp luật tuần

1. Phạt tiền đến 50 triệu đồng với hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản

Chính phủ vưa ban hành Nghị định số 42/2019/NĐ-CP   Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, có hiệu lực 05/7/2019.

Theo đó, phạt tiền từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác  thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá.

Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ đối với hành vi tàng trữ , vận chuyển, mua bán, công cụ kích điện để khai thác sử dụng….

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP   Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Nghị định số 42/2019/NĐ-CP   Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Phạt tiền từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ đối với hành vi sử dụng dòng điện (điện mới) để khai thác thủy sản  mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng 7,19% từ 01/07/2019

Ngày 20/05/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực 01/7/2019.

Theo đó, từ ngày 01/07/2019, tăng thêm 7,19% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2019 đối với các đối tượng sau:

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định 92/2009/NĐ-CP, Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị định 09/1998/NĐ-CP của Chính phủ đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Thứ ba, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Từ 01/7/2019, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Thứ tư, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định 613/QĐ-TTg; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng…

3.Bán hàng không đúng giá trong cơ sở lưu trú du lịch phạt tới 10 triệu đồng

Ngày 21/5/2019 , Chỉnh phủ ban hành  Nghị định 45/2019/NĐ-CP của   quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch, có hiệu lực 01/8/2019.

Theo đó, với cơ sở lưu trú du lịch không niêm yết công khai giá hàng hóa bị phạt tiền đến 5 triệu đồng. Đặc biệt nếu có hành vi bán hàng hóa không đúng giá niêm yết bị phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng. Bên cạnh việc phạt tiền, cơ sở lưu trú du lịch vi phạm bị đình chỉ hoạt động từ 01 đến 03 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp. Với hành vi tranh giành khách du lịch hoặc nài ép khách du lịch mua hàng hóa dịch vụ bị phạt tiền đến 3 triệu đồng.

Nghị định 45/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính lĩnh vực du lịch
Ăn mặc phản cảm tại khu du lịch sẽ bị phạt hành chính

Hành vi vi phạm hành chính về cơ sở vật chất, dịch vụ lưu trú du lịch không đảm bảo vệ sinh như: Không có khăn mặt, khăn tắm, không thay khăn, thay bọc đệm hoặc chăn gối khi có khách mới cũng bị phạt tối đa đến 3 triệu đồng.

4.Quy định mới về một số mức chi cho công tác cải cách hành chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính   nhà nước, có hiệ u lực 01/7/2019.

Theo đó, có 16 khoản được chi cho công tác cải cách hành chính như:

– Chi hoạt động của Bộ phận Một cửa: Các bộ, địa phương tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm cho Bộ phận Một cửa theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công và văn bản hướng dẫn.

Mức hỗ trợ CBCC tại Bộ phận một cửa
Quy định thực hiện cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kinh phí đầu tư xây dựng Bộ phận Một cửa, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được chi theo quy định của pháp luật về đầu tư công và quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan.

Kinh phí cải tạo, sửa chữa, bảo dưỡng hoặc thuê trụ sở Bộ phận Một cửa, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công, đấu thầu, xây dựng, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan.

– Chi làm thêm giờ: Thực hiện theo quy định tại Bộ luật lao động và Thông tư liên tịch số08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

– Chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở trong nước và nước ngoài

+ Chi đoàn công tác trong nước: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

+ Chi đoàn công tác nước ngoài: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *