Tổng hợp các văn bản được ban hành từ ngày 21/5 đến -27/5/2018

Trangtinphapluat.com tổng hợp và giới thiệu tới bạn đọc các văn bản pháp luật quan trọng được ban hành từ ngày 21/5 đến 27/5/2018 như: Quy định về khuyến mãi, miễn giảm tiền thuê đất, kinh doanh đa cấp, đấu giá quyền sử dụng đất, cách xác định hồ sơ xử lý hành chính phức tạp….

I/ VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG

  1. Được khuyến mại, giảm giá đến 100% trong mùa giảm giá

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/07/2018.

Theo đó, tiền có thể được sử dụng như hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trừ trường hợp khuyến mại theo hình thức: Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; Khuyến mại bằng hình thức giảm giá; Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

Được khuyến mại, giảm giá đến 100% trong mùa giảm giá
Được khuyến mại, giảm giá đến 100% trong mùa giảm giá

Giá trị vật chất dùng để khuyến mại cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đó trước thời gian khuyến mại.

Trong các trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) thì áp dụng hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại là 100%. Hạn mức này cũng được áp dụng đối với hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cũng theo Nghị định này, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Trừ trường hợp tổ chức trương trình khuyến mại tập trung thì được áp dụng mức giảm giá tối đa 100%.

          2/ Khu công nghiệp hỗ trợ được miễn tiền thuê đất

Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Theo Nghị định này, quyết định thành lập khu công nghiệp, khu công nghiệp mở rộng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi có quyết định phê duyệt quy hoạch và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hoặc quyết định chủ trương đầu tư).

Khu công nghiệp hỗ trợ được miễn tiền thuê đất
Khu công nghiệp hỗ trợ được miễn tiền thuê đất

Đối với khu kinh tế, việc thành lập, mở rộng khu kinh tế phải xin quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hồ sơ thành lập khu kinh tế được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng ra quyết định sau 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Các khu công nghiệp, khu kinh tế thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi cho địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Nhà nước có chính sách hỗ trợ riêng đối với khu công nghiệp hỗ trợ. Cụ thể: Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ được miễn, giảm tiền thuê đất; hưởng ưu tiên vay vốn của Nhà nước; được Chính phủ bảo lãnh để huy động vốn nước ngoài; hưởng ưu đãi về thuế; được đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/07/2018.

  1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện, cống và kiên cố kênh mương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Có hiệu lực 01/7/2018), theo đó nhà nước:

Hỗ trợ đầu tư xây dựng cống, kiên cố kênh mương: Hỗ trợ tối đa 70%, riêng vùng trung du, miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 90% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm bơm điện ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Hỗ trợ tối đa 40% giá trị  mua máy móc, thiết bị đầu tư xây dựng.

Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương thực hiện chính sách thông qua chương trình, dự án trực tiếp hoặc lồng ghép trong các chương trình, dự án có liên quan.

  1. Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ (có hiệu lực 01/7/2018), theo đó:

Để được hỗ trợ doanh nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện: 1- Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của luật đầu tư; 2- Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (nếu thuộc đối tượng phải đăng ký chuyển giao công nghệ); 3- Công nghệ được chuyển giao thuộc dự án quy định tại (1) nêu trên.

Hình thức hỗ trợ là cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ; hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp.

  1. Hướng dẫn hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày 24/5/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (có hiệu lực 15/7/2018).

Thông tư này áp dụng đối với cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp, doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người có nhu cầu kiểm tra, xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Hướng dẫn hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Hướng dẫn hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp do cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp ban hành phải đảm bảo các nội dung sau đây:

Thời lượng đào tạo: tối thiểu 08 tiếng;

Khung chương trình đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp được quy định theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng tổ chức hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cơ sở đào tạo kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tổ chức đợt kiểm tra kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp theo quy trình

  1. VĂN BẢN ĐỊA PHƯƠNG
  2. Quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính phức tạp

Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam  ban hành Quyết định 1609/QĐ-UBND về việc quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính  có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, theo đó

          * Tiêu chí xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính phức tạp là:

– Hồ sơ có nhiều tình tiết phức tạp cần phải xác minh thu thập chứng cứ theo quy định tại Điều 59 Luật XLVPHC  mà không thuộc trường hợp phải giải trình;

– Hồ sơ thuộc trường hợp giải trình theo quy định tại Điều 61 Luật XLVPHC

– Hồ sơ vụ việc mà đối tượng vi phạm là cá nhân, tổ chức nước ngoài;

– Hồ sơ vụ việc có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực

– Hồ sơ vụ việc có nhiều văn bản mâu thuẩn với nhau cần phải có thời gian kiểm tra, xác minh, đánh giá hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn;

– Một vụ việc vi phạm hành chính do nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện;

– Vụ việc VPHC gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức

* Thẩm quyền xác định hồ sơ phức tạp: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã

  1. Quy định đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam

Ngày 21/5/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định  04/2018/QĐ-UBND Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh (Có hiệu lực 01/6/2018), theo đó:

Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm:  Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là khách hàng hoặc người)  thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối tượng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án  đầu tư phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Có năng lực tài chính để đảm bảo  việc sử dụng đất theo tiến độ  của dự án đầu tư, cụ thể:

+ Có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng;

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20%  tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15%  tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từi 20ha trở lên;

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án được thể hiện bằng văn bản cam kết của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

  • Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất  do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Đối tượng là hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì không cần phải đáp ứng điều kiện nêu trên (trừ điều kiện không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai…)

          * Điều kiện để thửa đất hoặc khu đất (gọi chung là thửa đất) để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Đã có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Đất đã được giải phóng mặt bằng;

Có phương án đấu giá và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *