Quy định mới về Hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp

Những hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp được Chính phủ quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Cấm doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện các hành vi sau đây

 • Yêu cầu người khác phải đặt cọc hoặc một khoản tiền nhất định để được ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.
 • Yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.
 • Cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền, hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó .
 • Từ chối chi trả không có lý do chính đáng các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng.
  Hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp
 • CUng cấp thông tin gian dối về kế hoạch trả thưởng, về lợi ích của việc tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp.
 • Cung cấp thông tin gian dối gây nhầm lẫn về tính năng, công dụng của hàng hóa hoặc hoạt động doanh nghiệp thông qua báo cáo viên, đào tạo viên tại hội nghị, hội thảo, đào tạo hoặc tài liệu của doanh nghiệp.
 • Duy trì nhiều hơn một hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, vị trí kinh doanh đa cấp, mã số kinh doanh đa cấp hoặc các hình thức khác tương đương đối với một người  tham gia bán hàng đa cấp.
 • Thực hiện khuyến mãi mạng lưới sử dụng gồm nhiều cấp, nhiều nhánh mà trong đó người tham gia chương trình khuyến mãi  có nhiều hơn một vị trí, mã số hoặc các hình thức tương đương khác.
 • Tổ chức các hoạt động trung gian thương mại theo quy định của pháp luật thương mại nhằm phục vụ cho việc duy trì, mở rộng, phát triển mạng lưới bán hàng đa cấp.
 • Tiếp nhận hoặc chấp nhận đơn  hoặc bất kỳ hình thức văn bản nào khác của người tham gia bán hàng đa cấp, trong đó người tham gia bán hàng đa cấp tuyên bố từ bỏ  toàn bộ hoặc một phần các quyền của mình  theo quy định của Nghị định này hoặc cho phép doanh nghiệp không phải thực hiện nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp  theo quy định của Nghị định này.
 • Kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với đối tượng không được phép theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.
 • Không sử dụng hệ thống quản lý người tham gia bán hàng đa cấp đã đăng ký với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp để quản lý người tham gia bán hàng đa cấp.
 • Mua bán hoặc chuyển giao người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp khác, trừ trường hợp mua lại, hợp nhất hoặc sáp nhập doanh nghiệp.

Các hành vi bị cấm trong hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp nêu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 02/5/2018

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *