Chính sách thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020

Theo Quyết định 3101/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Đề án thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học và sau đại học về làm việc tại tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2014-2020, thì:

+ Chính sách thu hút áp dụng đối với sinh viên là người Quảng Nam (có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam hoặc có cha, mẹ, vợ, chồng đang sinh sống và công tác tại tỉnh Quảng Nam) tốt nghiệp đại học chính quy tập trung và tốt nghiệp sau đại học loại giỏi, xuất sắc tại các trường đại học công lập, học viện trong nước và tốt nghiệp đại học, sau đại học tại các trường đại học ở nước ngoài thuộc các lĩnh vực, ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu thu hút.

+ Các đối tượng được thu hút tại Đề án này ngoài việc hưởng lương và các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước còn được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam hỗ trợ kinh phí một lần khi nhận nhiệm vụ, với mức cụ thể như sau:

Chính sách thu hút sinh viên giỏi về làm việc tại Quảng Nam
Chính sách thu hút sinh viên giỏi về làm việc tại Quảng Nam

– Tiến sĩ : 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

– Thạc sĩ: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

– Sinh viên tốt nghiệp đại học xếp loại xuất sắc (đối với các trường đại học trong nước) hoặc sinh viên tốt nghiệp đại học (đối với các trường đại học ở nước ngoài): 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

– Sinh viên tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi (đối với các trường đại học trong nước): 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Trường hợp sinh viên được thu hút về làm việc tại các huyện: Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức được tăng thêm 0,1 lần; Bắc Trà My, Nam Giang, Đông Giang được tăng thêm 0,2 lần; Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang được tăng thêm 0,3 lần (so với mức trên).

Nguyễn Quốc Sử

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *