Những đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016 thì người lao động là công dân Việt Nam  được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

 Đối tượng được tham gia BHXH bắt buộc

– Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, xác định thời hạn , hợp động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật lao động.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

– Người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.

– Cán bộ, công chức, viên chức theo Luật CBCC, VC.

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, những người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

– Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài theo quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH .

Phương Thảo

 

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *