Từ 01/01/2020, hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công phải kê khai tới UBND xã

Ngày 14/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 26/2019/TT-BCT quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

Gửi bản kê khai trước 15/01 hằng năm

Theo đó, Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh  gửi bản kê khai theo mẫu trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã  nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu.

Hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh thực hiện kê 01 lần/năm trước ngày 15/01 hằng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm. Trường hợp có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin  và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
Sản xuất rượu thủ công phải đăng ký UBND cấp xã

Đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu không có kế hoạch sản xuất cho cả năm phải thực hiện kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu.

Trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong sản xuất rượu

Hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu không nhằm mục đích kinh doanh phải:

– Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo mẫu và tự chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai;

– Thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu do mình sản xuất.

(Slide bài giảng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia)

– Sử dụng các nguyên liệu và các phụ gia khác có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn chất lượng và an toàn thực phẩm để sản xuất rượu.

3. Biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………., ngày …… tháng …… năm ………

 

KÊ KHAI SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường/thị trấn): …………………………………………

Hộ gia đình, cá nhân: ………… (1) ………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………. (2) ………….Điện thoại …………………………………………………

Kê khai sản xuất rượu thủ không nhm mục đích kinh doanh như sau:

– Sản phẩm rượu: ……………… (3) ……………………………………………………………

– Sản lượng rượu sản xuất: ………………… (4) ………………………………………………

– Nguyên liệu chính: …………………………. (5) ………………………………………………

– Phạm vi sử dụng rượu: ……………………. (6) ………………………………………………

Tôi xin cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với rượu do mình sản xuất, không bán rượu ra thị trường và tuân thủ các quy định tại Luật số 44/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 về Phòng, chống tác hại của rượu, bia và những quy định của pháp luật có liên quan.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Chủ hộ gia đình, cá nhân
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1): Ghi họ và tên chủ hộ gia đình cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

(2): Ghi địa chỉ nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhm mục đích kinh doanh.

(3): Ghi cụ thể các sản phẩm rượu dự kiến sản xuất như: Rượu trắng, rượu vang, rượu trái cây….

(4): Ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi các nguyên liệu chính như gạo, ngô, sắn,…

(6): Ghi cụ thể mục đích sử dụng cho gia đình hay biếu, tặng, cho…

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *