Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính / Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Để kịp thời tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.

Câu 1. Người bao nhiêu tuổi không được uống rượu, bia

a) Người chưa đủ 18 tuổi 

b) Người đủ 18 tuổi

c) Người chưa đủ 16 tuổi

d) Người dưới 16 tuổi

Đáp án a, căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng chống tác hại của rượu bia

Câu 2. Sinh viên không được uống rượu, bia trong trường hợp nào dưới đây

a) Trong giờ học tập

b) Trong giờ làm việc

c) Trong giờ học tập và giữa giờ học tập

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án c, căn cứ Khoản 5 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

(Slide bài giảng Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia)

Câu 3. Địa điểm nào dưới đây không được uống rượu bia

a) Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.

b) Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

c) Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tui.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án d. căn cứ Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Video bài giảng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Câu 4.  Địa điểm nào dưới đây không được bán rượu, bia

a) Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

b) Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

c) Cơ sở giáo dục.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án d, căn cứ Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Câu 5.  Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trong trường hợp nào dưới đây

a) Trước và trong khi tham gia giao thông.

b) Trước khi tham gia giao thông

c) Khi tham gia giao thông

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án a, căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

(Từ ngày 01/01/2020 cấm người chưa thành niên uống rượu, bia)

Mức phạt tiền khi lái xe đã uống bia
Mức phạt tiền khi lái xe đã uống bia

Câu 6. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia như thế nào

a) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

b) Tổ chức, công dân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

c) Tổ chức, công dân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Đáp án d, căn cứ Điều 28 Luật PCTHRB

(Ép người khác uống rượu bia gây tai nạn xử lý thế nào)

Câu 7. Trách nhiệm nào dưới đây thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia;

b) Lng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác đoàn, đội.

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia;

d) Đáp án a, b

Đáp án d, căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật PCTHRB

Câu 8. Trách nhiệm nào dưới đây không thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

a) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia

b) Lng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác hội.

c) Đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

d) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia

Đáp án d, căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật Phòng chống tác hại của rượu bia

(Tải slide bài giảng an toàn cho phụ nữ và trẻ em)

Câu 9. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

a) Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
Nhắc nhở thành viên trong gia đình trong việc sử dụng rượu bia

b) Động viên, giúp đỡ người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia.

c) Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chi uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết, ng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia và thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

d) Tất cả đáp án trên

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 34 Luật PCTHRB

Câu 10. Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực khi nào

a) Từ 01/7/2019

b) Từ 01/01/2020

c) Từ 01/3/2020

d) Từ 01/7/2020

Đáp án b, căn cứ Điều 36 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *