Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu bia

Để kịp thời tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trangtinphapluat.com biên soạn và giới thiệu tới bạn đọc bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.

Câu 1. Người bao nhiêu tuổi không được uống rượu, bia

a) Người chưa đủ 18 tuổi 

b) Người đủ 18 tuổi

c) Người chưa đủ 16 tuổi

d) Người dưới 16 tuổi

Đáp án a, căn cứ Khoản 2 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng chống tác hại của rượu bia

Câu 2. Sinh viên không được uống rượu, bia trong trường hợp nào dưới đây

a) Trong giờ học tập

b) Trong giờ làm việc

c) Trong giờ học tập và giữa giờ học tập

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án c, căn cứ Khoản 5 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

(Slide bài giảng Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia)

Câu 3. Địa điểm nào dưới đây không được uống rượu bia

a) Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc.

b) Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

c) Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tui.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án d. căn cứ Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Video bài giảng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Câu 4.  Địa điểm nào dưới đây không được bán rượu, bia

a) Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia.

b) Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

c) Cơ sở giáo dục.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án d, căn cứ Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

(Người bị bệnh tâm thần vi phạm pháp luật giao thông có bị xử phạt vi phạm hành chính?)

Câu 5.  Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trong trường hợp nào dưới đây

a) Trước và trong khi tham gia giao thông.

b) Trước khi tham gia giao thông

c) Khi tham gia giao thông

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án a, căn cứ Khoản 1 Điều 21 Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

(Từ ngày 01/01/2020 cấm người chưa thành niên uống rượu, bia)

Mức phạt tiền khi lái xe đã uống bia
Mức phạt tiền khi lái xe đã uống bia

Câu 6. Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia như thế nào

a) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự

b) Tổ chức, công dân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

c) Tổ chức, công dân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

d) Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Đáp án d, căn cứ Điều 28 Luật PCTHRB

(Ép người khác uống rượu bia gây tai nạn xử lý thế nào)

Câu 7. Trách nhiệm nào dưới đây thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia;

b) Lng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác đoàn, đội.

c) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia;

d) Đáp án a, b

Đáp án d, căn cứ Khoản 2 Điều 31 Luật PCTHRB

(Từ 01/01/2020 – lái xe khi đã uống rượu, bia có bị xử phạt Tiền không?)

Câu 8. Trách nhiệm nào dưới đây không thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

a) Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia

b) Lng ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong công tác hội.

c) Đưa nội dung phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; tham gia ý kiến xây dựng pháp luật, thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật.

d) Tuyên truyền, giáo dục trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên không uống rượu, bia

Đáp án d, căn cứ Khoản 3 Điều 31 Luật Phòng chống tác hại của rượu bia

(Tải slide bài giảng an toàn cho phụ nữ và trẻ em)

Câu 9. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia

a) Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu bia
Nhắc nhở thành viên trong gia đình trong việc sử dụng rượu bia

b) Động viên, giúp đỡ người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia.

c) Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chi uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết, ng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia và thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

d) Tất cả đáp án trên

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 34 Luật PCTHRB

Câu 10. Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia có hiệu lực khi nào

a) Từ 01/7/2019

b) Từ 01/01/2020

c) Từ 01/3/2020

d) Từ 01/7/2020

Đáp án b, căn cứ Điều 36 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Câu 11. Một trong những chính sách của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của rượu, bia là

a) Ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; giảm tính sẵn có, dễ tiếp cận của rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công; thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ.

b) Ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; giảm tính sẵn có, dễ tiếp cận của rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công; thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai.

c) Ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; giảm tính sẵn có, dễ tiếp cận của rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; tăng cường quản lý sản xuất rượu thủ công; thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, phụ nữ mang thai.

Đáp án B

( Xem quy định mới Nghị định số 24/2020/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia)

Câu 12. Nghiêm cấm Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia khi nào?

a) trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

b) ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập.

c) ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc.

Đáp án B

CBCC không uống rượu bia trong giờ làm việc
CBCC không uống rượu bia trong giờ làm việc

Câu 13. Quảng cáo rượu có độ cồn từ bao nhiêu độ trở lên thì bị nghiêm cấm

a) Từ 10 độ trở lên

b) Từ 15 độ trở lên

c) Từ 20 độ trở lên

Đáp án B

Câu 14. Mục đích  trong thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia là

a) nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

b) nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

c) nhằm thay đổi nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

Đáp án B

Câu 15. Không thực hiện quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên các phương tiện quảng cáo trong trường hợp nào sau đây

a) Sự kiện, phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai; phương tiện giao thông

b) Báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 22 giờ hằng ngày, trừ trường hợp quảng cáo có sẵn trong các chương trình thể thao mua bản quyền tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

c) Phương tiện quảng cáo ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 16 tuổi.

Đáp án A

Câu 16. Nghiêm cấm hành vi Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ bao nhiêu  tuổi.

a) 16 tuổi

b) 17 tuổi

c) 18 tuổi

d) 15 tuổi

Đáp án C

Câu 17. Tác hại của rượu, bia là?

a) ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

b) ảnh hưởng, tác động của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.

c) ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa và các vấn đề xã hội khác.

d) Tất cả đáp án trên

Đáp án A

Câu 18: Cơ sở kinh doanh rượu bia không được mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng tại chỗ trong bán kính bao nhiêu mét tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông?

a) 10m

b) 50m

c) 100m

d) 200m

Đáp án C, căn cứ khoản 7, Điều 32 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Câu 19: Đâu là trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia?

a)Phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua rượu, bia thì người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh

b)Sử dụng lao động là người ở bất kỳ độ tuổi nào theo nhu cầu

c)Thanh lý, bán rẻ rượu, bia không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm do cơ sở mình sản xuất, mua bán cho người có nhu cầu

d)Không được mở mới điểm bán rượu, bia trong khu vực y tế, trường học mà chỉ được mở bên cạnh các địa điểm nêu trên

Đáp án A,

Câu 20: Địa điểm nào sau đây không được uống rượu, bia?

a)Cơ sở sản xuất

b)Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí

c) Cơ sở bảo trợ xã hội

d) Tất cả các đáp án trên đều đúng

Đáp án C, Căn cứ Khoản 5 Điều 10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *