Từ năm 2020, Đại học tại chức vẫn được dự thi tuyển công chức

Từ năm 2019 thi tuyển công chức không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập. Đó là một trong những điểm mới về điều kiện đăng ký dự tuyển công chức vừa được Chính phủ quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực 15/01/2019.

Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

Nghị định 161/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Theo đó căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo Khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức và theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với các trường hợp sau:

(Nội quy thi tuyển công chức, viên chức )

Đại học tại chức vẫn được thi tuyển công chức
Đại học tại chức vẫn được thi tuyển công chức

1. Các trường hợp có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với vị trí yêu cầu việc làm  cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục  mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần thì được cộng dồn) gồm:

(Xem bài viết Quy định về thi tuyển công chức cấp xã)

– Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

– Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ  hoặc được cử làm đại diện phần vốn  nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trường hợp đặc cách trong tuyển công chức
Trường hợp đặc cách trong tuyển công chức

2. Trường hợp đã là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang , cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm đại diện phần vốn  nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

(Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ nào đủ điều kiện thi công chức, viên chức)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *