Thế nào là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?

Một số bạn đọc đề nghị trangtinphapluat.com đề nghị giải đáp tiêu chí nào để xác định tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính.

Qua tìm hiểu Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính thì không có định nghĩa thế nào là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Tiêu chí xác định tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính không có sự tách bạch giữa tang vật và phương tiện vi phạm hành chính mà gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (tại điểm d khoản 1 Điều 21 Luật XLVPHC), cụ thể:

+ Theo khoản 1 Điều 26 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: “Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là việc sung vào ngân sách nhà nước vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính, được áp dụng đối với vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức.”

Theo Điều 26 Luật xử lý vi phạm hành chính thì có thể hiểu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính.

Thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Thế nào là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính?

Xử lý tang vật, phương tiện VPHC

+ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và sửa đổi,bổ sung năm 2020 có quy định về tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như sau:

 – Đối với tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị hư hỏng thì người ra quyết định tạm giữ phải tổ chức bán ngay theo giá thị trường và việc bán phải được lập thành biên bản (khoản 3 Điều 126)

– Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hoá phẩm độc hại thì phải tiến hành tiêu hủy theo quy định tại Điều 33 của Luật này. (khoản 5 Điều 126)

– Đối với các chất ma túy và những vật thuộc loại cấm tàng trữ, cấm lưu hành thì tịch thu hoặc tiêu hủy theo quy định của Luật này. (khoản 6 Điều 126)

Tịch thu nếu là hàng cấm

+  Khoản 6 Điều 5 Nghị định 118/2021/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Trường hợp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, vật thuộc loại cấm tàng trữ, cấm lưu hành, thì phải quy định tịch thu

Trường hợp tang vật bị tạm giữ theo quy định tại khoản 3 Điều 71 Luật Xử lý vi phạm hành chính và tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là bất động sản, tàu bay, tàu biển, phương tiện thủy nội địa, các loại hàng hóa, phương tiện cồng kềnh, khó vận chuyển, chi phí vận chuyển cao, thì cơ quan của người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính giữ lại quyết định xử phạt để tổ chức thi hành. (khoản 4 Điều 22)

Quy định quản lý tang vật VPHC

+ Nghị định 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính, quy định:

Việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tiền Việt Nam, ngoại tệ, giấy tờ, tài liệu, chứng từ liên quan đến tài sản, chứng chỉ có giá, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý, ma túy, vũ khí, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vật có giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, bảo vật quốc gia, cổ vật, hàng lâm sản quý hiếm, các loại động vật, thực vật, hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng, vật thuộc loại cấm lưu hành và các loại tài sản đặc biệt khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, mà thực hiện theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tóm lại, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định cụ thể thế nào là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, nhưng qua các quy định ở trên thì có thể hiểu có thể hiểu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là vật, tiền, hàng hoá, phương tiện có liên quan trực tiếp đến vi phạm hành chính.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *