Phụ lục bảng giá đất tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2024

Phụ lục bảng giá đất 18 huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam được ban hành kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và 18 phụ lục bảng giá đất của 18 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trangtinphapluat.com giới thiệu chi tiết bảng giá đất từng huyện, thị xã, thành phố để bạn đọc tham khảo áp dụng:

Khung gia dat tinh quang nam giai doan 2020-2024
Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1/ Bảng giá đất Huyện Tiên Phước
2/ Bảng giá đất Huyện Thăng Bình
3/  Bảng giá đất Huyện Tây Giang
4/  Bảng giá đất Thành Phố Tam Kỳ
5/ Bảng giá đất Huyện Quế Sơn
6/ Bảng giá đấtHuyện Phước Sơn
7/ Bảng giá đất Huyện Phú Ninh
8/ Bảng giá đất Huyện Núi Thành
9/ Bảng giá đất Huyện Nông Sơn
10/  Bảng giá đất Huyện Nam Trà My

11/ Bảng giá đất Bảng giá đất Huyện Nam Giang
12/ Bảng giá đất Bảng giá đấtThành phố Hội An
13/Bảng giá đất Huyện Hiệp Đức
14/ Bảng giá đất  Huyện Duy Xuyên
15/ Bảng giá đất Huyện Đông Giang
16/ Bảng giá đất Thị Xã Điện Bàn
17/ Bảng giá đất Huyện Đại Lộc
18/ Bảng giá đất Huyện Bắc Trà My

Tải Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *