Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Quản lý hành chính (page 3)

Quản lý hành chính

quản lý nhà nước, quản lý hành chính nhà nước, nhà nước và pháp luật

Những hạn chế bất cập sau 5 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những hạn chế, bất cập sau 5 năm thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như đề xuất các giải pháp hoàn thiện. Về các quy định cụ thể của Luật XLVPHC – Luật XLVPHC và Nghị định 81/2013/NĐ-CP …

Đọc tiếp

Giáo dục mầm non sẽ được miễn học phí từ năm 2018

biện pháp xử lý hành chính

Đó là kết luận của Chính phủ tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 04/6/2017 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5, theo đó: Để đảm bảo mọi đối tượng trong độ tuổi đều được tiếp cận với giáo dục, hạn chế tình trạng bỏ học và tăng …

Đọc tiếp

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế tư nhân

Bãi bỏ cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu

Ngày 03 tháng 6 năm 2017, Ban chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW  về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, theo đó có một số giải pháp chủ …

Đọc tiếp

Cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số, cơ sở nào để xử lý?

Chỉ thị 03/CT-TTg yêu cầu tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (cụ thể là sinh con 3 trở lên không thuộc trường hợp không vi phạm chính sách dân số); có ý kiến …

Đọc tiếp

Quy định mới về thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch

thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 10/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTP về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch, kèm theo Quyết định có 11 thủ tục hành chính, gồm: 02 thủ tục hành chính áp dụng chung (thủ tục thông báo …

Đọc tiếp

Quy định mới về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng

Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC  quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị, có hiệu lực từ ngày 01/7 và thay thế cho Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ …

Đọc tiếp

Thẩm quyền xác nhận chứng minh nhân dân cũ và mới

Nhiều bạn đọc gửi thắc mắc tới trangtinphapluat.com như sau: Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi số chứng minh nhân dân nhưng hiện nay số chứng minh nhân dân trong Giấy chứng nhận và số chứng minh nhân dân trong thẻ chứng minh nhân dân không …

Đọc tiếp

Chính sách mới đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 4/2017 của Chính phủ, thì Chính phủ thống nhất như sau: – Thực hiện chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập như trước đây. – Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm …

Đọc tiếp

Quyết định cưỡng chế có bắt buộc phải ghi căn cứ giao quyền?

thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 87 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì: Người có thẩm quyền cưỡng chế quy  có thể giao quyền cho cấp phó. Việc giao quyền chỉ được thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó …

Đọc tiếp