Trang chủ / Search Results for: Luật Phí và lệ phí (page 20)

Search Results for: Luật Phí và lệ phí

Chính sách xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách

Theo Quyết định 12/2015/QĐ-TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ  quy định về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2015 thì: 1. Cơ chế, chính sách về đầu tư xây dựng bến …

Đọc tiếp

Nghị quyết 26/NQ-CP năm 2015 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ …

Đọc tiếp

Công văn 1172/BHXH-DVT năm 2015 hướng dẫn bổ sung và giải quyết vướng mắc trong thanh toán chi phí thuốc BHYT theo Thông tư 40/2014/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Kính gửi: – Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; – Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; – Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu …

Đọc tiếp

Nội dung học tập “Mỗi tuần 1 điều luật” – Tuần thứ 16, từ ngày 13/4-19/4/2015

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên …

Đọc tiếp

Thông báo 117/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày 26 tháng 3 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Cùng dự với Thủ tướng Chính phủ có Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, …

Đọc tiếp

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO  SÚC VẬT GÂY RA

Thiệt hại do súc vật gây ra là một vấn đề phổ biến ở các vùng nông thôn (như tình trạng bị chó cắn, trâu bò húc…) Điều 625 Bộ Luật Dân Sự 2005 đã quy định: “ 1. Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do …

Đọc tiếp

Công văn 1055/LĐTBXH-KHTC năm 2015 thực hiện Nghị định 20/2015/NĐ-CP về điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Thực hiện Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, Bộ …

Đọc tiếp

Quyết định 645/QĐ-BGDĐT năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ …

Đọc tiếp

Nghị định 17/2015/NĐ-CP quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống

Số hiệu: 17/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/02/2015 Ngày hiệu lực: 06/04/2015 TẢI TẠI ĐÂY Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10 …

Đọc tiếp