loading...
Trang chủ / Search Results for: Luật Phí và lệ phí (page 20)

Search Results for: Luật Phí và lệ phí

Cục Hộ tịch hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành

 Ngày 28/12/2015 Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực ban hành  Công văn 6555/HTQTCT-HT về hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hộ tịch, trangtinphapluat.com giới thiệu một số nội dung chính của Công văn 6555 như sau: Giải quyết yêu cầu …

Read More »

Những văn bản có hiệu lực, hết hiệu lực đầu năm 2016

Trong tháng 01/2016, rất nhiều văn bản luật, nghị định, quyết định có hiệu lực thi hành, trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những văn bản có hiệu lực và hết hiệu lực trong tháng 01/2016: PHẦN I: VĂN BẢN CÓ HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG Luật …

Read More »

Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về Cơ chế quản lý tài chính, biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12; Sau khi xem xét Tờ trình 581/TTr-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số …

Read More »

Các văn bản luật được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10

Trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu quý bạn đọc 16 văn bản Luật được Quốc hội Khóa 13 thông qua tại Kỳ họp thứ 10: 1. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 2. Bộ luật hình sự số 2015 3. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 …

Read More »

Bài giảng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/09/2015. Để bạn đọc có tư liệu tuyên truyền Luật Bầu cử, trangtinphapluat.com giới thiệu bài giảng Luật Bầu cử đại biểu …

Read More »

Quy định mới về đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất

Ngày 10 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg Về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất, có hiệu lực 01/02/2016, theo đó: I.Hỗ trợ đào tạo nghề 1. Người …

Read More »

Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

BỘ TƯ PHÁP     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   BỘ TIÊU CHÍ Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTP ngày    tháng  năm 2015 của …

Read More »