Quy định về đổi giấy tờ cá nhân khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Ngày 14/5/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Theo đó, thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới hành chính  cấp huyện cấp xã do thực hiện sắp xếp như sau:

Rà soát, hướng dẫn chuyển đổi trước 30/11/2019

– Các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để hướng dẫn việc thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ cho cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới đơn vị hành chính do săp xếp, đảm bảo thủ tục chuyển đổi đơn giản, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện chuyển đổi, hoàn thành việc rà soát, hướng dẫn chậm nhất là ngày 30/11/2019.

Quy định về đổi giấy tờ cá nhân khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã
Quy định về đổi giấy tờ cá nhân khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

(Kế hoạch Lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021)

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tại những đơn vị hành chính mới  hình thành chủ động triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Việc chuyển đổi các loại giấy tờ cần được tiến hành ngay sau khi nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành, đảm bảo công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, thông báo đến các thôn, tổ dân phốvà tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện việc chuyển đổi giấy tờ.

Đơn vị hành chính mới được hưởng cơ chế đặc thù

Bên cạnh việc quy định chuyển đổi giấy tờ cá nhân, tổ chức khi thay đổi địa giới hành chính do sắp xếp, Nghị quyết 32/NQ-CP còn quy định áp dụng các chính sách đặc thù tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đang hưởng các chính sách đặc thù khác nhau.

Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021
Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021

Đối với các chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ , Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ,  thì tại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp được áp dụng chính sách đặc thù cao nhất của một trong các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trước khi sắp xếp. Thời hạn được hưởng chính sách đặc thù kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2021. Trong thời gian này, trên cơ sở quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh  phải tổ chức việc rà soát, đánh giá  và có văn bản báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xác định các chính sách đặc thù  cho đơn vị hành chính mới hình thành sau khi sắp xếp. Kể từ ngày 1/01/2022 thì các chính sách đặc thù của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đó thực hiện theo quy định mới của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các chính sách đặc thù liên quan đến đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội  thì UBND cấp tỉnh kiến nghị trong đề án sắp xếp  các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Tải toàn văn Nghị quyết 32/NQ-CP Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *