Quảng Nam: Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của các cấp học

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2326/QĐ-UBND Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam, Theo đó:

 1. Ngày tựu trường: Ngày 26/8/2019.

2. Ngày khai giảng năm học 2019 – 2020: Tổ chức khai giảng vào ngày 05/9/2019.
3. Ngày bắt đầu, kết thúc học kỳ I, học kỳ II:
a) Đối với cấp mầm non, tiểu học:
Có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần), cụ thể:
– Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 18/01/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác).

 Khung thời gian học năm 2019-2020 của tỉnh Quảng Nam
Khung thời gian học năm 2019-2020 của Mầm non

– Học kỳ II: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/5/2020 (trong đó có 17 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

b) Đối với cấp trung học (trung học cơ sở, trung học phổ thông):
Có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần), cụ thể:
– Học kỳ I: Từ ngày 05/9/2019 đến ngày 18/01/2020 (trong đó có 19 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho các hoạt động khác).

(Quảng Nam hướng dẫn xét tuyển viên chức giáo viên năm 2019)
– Học kỳ II: Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 31/5/2020 (trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).
c) Đối với giáo dục thường xuyên (bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông):

Có ít nhất 32 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 16 tuần, học kỳ II có ít nhất 16 tuần), cụ thể:
– Học kỳ I: Từ ngày 09/9/2019 đến ngày 11/01/2020 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho hoạt động khác).
– Học kỳ II: Từ ngày 13/01/2020 đến ngày 16/5/2020 (trong đó có 16 tuần thực học, thời gian còn lại dành cho nghỉ lễ, tết và các hoạt động khác).

Khung thời gian học năm 2019-2020 của tỉnh Quảng Nam
Khung thời gian học năm 2019-2020 của tỉnh Quảng Nam

4. Bế giảng năm học:
– Đối với cấp mầm non, tiểu học: Từ ngày 29/5 – 31/5/2020.
– Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Từ ngày 30/5 – 31/5/2020.
– Đối với giáo dục thường xuyên: Từ ngày 11/5 – 16/5/2020.
5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 28/5/2020.

6. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh: đầu tháng 6/2020; các cuộc thi cấp tỉnh: Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
7. Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp 2020 – 2021: Trước ngày 10/7/2020.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *