loading...
Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Tin tức Quảng Nam (page 8)

Tin tức Quảng Nam

Một số văn bản của tỉnh Quảng Nam có hiệu lực trong tháng 12/2014 và đầu tháng 01/2015

I. Văn bản tỉnh Quảng Nam Ban hành quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Theo Quyết định 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Quảng  Nam về ban hành quy định giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2015-2019, thì kể từ …

Read More »

Một số quy định về quản lý tài nguyên nước và niêm yết thủ tục hành chính địa bàn tỉnh Quảng Nam

1.     Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam Quy định về quản lý tài nguyên nước, thì: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác, …

Read More »

Sở Tư pháp Quảng Nam và thành phố Tam Kỳ tổ chức thi Tìm hiểu Hiến pháp 2013

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và tuyên truyền nội dung Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, ngày 06/11/2014, Sở Tư …

Read More »

Hỗ trợ mức lãi suất vay để đóng tàu

Ngày 20/10/2014, UBND tỉnh QUảng Nam ban hành Quyết định 29/2014/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 08/9/2010 về phê duyệt Đề án hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa …

Read More »

Quy định về Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định số 28 /2014/QĐ-UBND ngày  20  /10/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy chế  Quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì: – Nghiêm cấm khai thác thủy sản bằng các phương pháp sử dụng …

Read More »

Quy định hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa

Theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì: – Đối với xe ba gác: Khi chở hàng hóa chiều ngang không vượt …

Read More »

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Theo Quyết định 3020/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thì: Tổ chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ vào tất cả các ngày làm …

Read More »
loading...