Quyết định 13/2019/QĐ-UBND của tỉnh Quảng Nam về đơn giá bồi thường khi thu hồi đất

Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 13/2019/QĐ-UBND  Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng;các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực 15/9/2019.

1. Đối tượng áp dụng 

Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường ; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai 2013 khi nhà nước thu hồi đất; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

2. Nguyên tắc bồi thường

– Cây trồng theo đúng mục đích sử dụng đất

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND  Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng;các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

– Mật độ cây trồng phải phù hợp với mật độ kỹ thuật trồng cây

– Các loại cây trồng phát sinh sau khi có thông báo công khai quy hoạch chi tiết sử dụng đất, thông báo công khai chủ trương thu hồi đất của cấp có thẩm quyền để triển khai việc kiểm kê, lập phương án bồi thường, thì không bồi thường, hỗ trợ.

– Các nguyên tắc khác theo quy định hiện hành của UBND tỉnh về “ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”.

2.1. Quy định đường kính cây

Đường kính cây được xác định tại vị trí cách mặt đất 0,5m. Tại một gốc có nhiều cây thì chỉ bồi thường 1 cây  có đường kính gốc lớn nhất. Riêng đối với cây giống mới trồng thì xác định đường kính tại vị trí tiếp giáp với mặt đất (đường kính gốc); cây cau sam banh thì đường kính được xác định tại vị trí giữa thân cây.

2.2.. Đối với cây trồng nhân giống mới thì bồi thường theo chi phí đầu tư phù hợp với thực tếvà tính trên mật độ cây tới thời điểm bồi thường, nhưng mật độ cây không được quá quy định của quy trình kỹ thuật.

2.3.. Đối với cây trồng chưa thu hoạch, cây cảnh trồng trên đất nhưng có thể di chuyển địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển và trồng lại. Trong trường hợp không còn chỗ nào khác để di chuyển những loại cây này đến thì căn cứ vào giá trị thị trường của loại cây này, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng chịu trách nhiệm chủ trì,, phối hợp với chủ đầu tư, UBND cấp xã và các cơ quan liên quan xác định đơn giá bồi thường, hỗ trợ, lập thành biên bản có chữ ký của các thành viên , lập danh mục riêng tập hợp vào phương án bồi thường, hỗ trợ, trình UBND tỉnh phê  duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyển của UBND tỉnh), UBND huyện phê duyệt (đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND huyện hoặc đối với trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền).

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND  Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng;các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

2.4. Mức giá bồi thường cây cối hoa màu trong các bảng giá đã bao gồm giá bồi thường, hỗ trợ công chặt và thu dọn cây ra khỏi mặt bằng.

2.5. Trường hợp trong thực tế bồi thường cây cối, hoa màu có phát sinh các loại cây chưa được quy định trong bảng giá của UBND tỉnh thì cho phép Hội đồng bồi thường vận dụng đơn giá của các loại cây trồng tương đương đã có trong bảng giá để áp giá bồi thường.Trường hợp không có loại cây trồng tương đương, Hội đồng bồi thường khảo sát thực tế chi phí đầu tư, năng suất, sản lượng và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất để xác định mức giá bồi thường phù hợp và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến trước khi thực hiện. Đối với các loại cây trồng, rau màu ngắn ngày trồng sau thời điểm thu hồi đất thì không được bồi thường.

(Tổng hợp biểu mẫu cưỡng chế thu hồi đất mới nhất)

2.6. Cây cối sau khi đã được bồi thường đầy đủ theo quy định thì nguyên tắc thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, tuy nhiên để tạo điều kiện cải thiện đời sống cho người dân, thì hộ gia đình, cá nhân có cây cối đã được bồi thường  phải tự chặt hạ, di dời và được tận thu để bàn giao mặt bằng sạch. Nếu hộ gia đình, cá nhân không tự chặt hạ, dời dọn thì tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổ chức  chặt hạ, thu dọn để bàn giao mặt bằng , kinh phí chặt dọn được lấy từ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt đối với hộ bị ảnh hưởng.

Quyết định 13/2019/QĐ-UBND  ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam thay thế Quyết định 39/2015/QĐ-UBND Quy định đơn giá các loại cây trồng, hoa màu; mật độ cây trồng;các loại con vật nuôi; mức hỗ trợ đối với tài sản khai thác nghề biển, nghề sông để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tải toàn văn Quyết định 13/2019/QĐ-UBND   TẠI ĐÂY

TẢI PHỤ LỤC TẠI ĐÂY

(Tải 18 Phụ lục bảng giá đất tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2024 ban hành kèm theo Quyết định 24/2019/QĐ-UBND Quy định về giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam)

(Xem Bảng giá đất mới nhất của tỉnh Quảng Nam)

TẢI QUYẾT ĐỊNH 19/2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2019   Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

RUBI

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *