Slide Bài giảng tuyên truyền Luật Cư trú năm 2020

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc slide bài giảng tuyên truyền Luật cư trú năm 2020, có hiệu lực từ 01/7/2021.

Slide bài giảng tuyên truyền Luật cư trú 2020

Bài giảng Luật cư trú năm 2020 được biên soạn dưới dạng powepoint được chia thành 02 nội dung chính:

+ Phần 1. Sự cần thiết ban hành Luật Cư trú 2020

Thứ nhất, bảo đảm tốt hơn nữa quyền tự do cư trú của công dân;

Thứ hai, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong tình hình mới;

Bài giảng Luật Cư trú năm 2020 với Luật Cư trú 2006
Slide bài giảng Luật Cư trú năm 2020

Thứ ba, thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú;

(Tổng hợp những hạn chế, bất cập của Luật Cư trú)

Thứ tư, đáp ứng yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý cư trú

+ Phần 2. Những nội dung chính và điểm mới nổi bật của Luật Cư trú 2020

 1. Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân

 Việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật. Nội dung, thời gian hạn chế quyền tự do cư trú thực hiện theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, quyết định của cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền hoặc theo quy định của luật có liên quan.

 .2. Các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú

+ Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú.

+ Lạm dụng việc sử dụng thông tin về nơi thường trú, nơi tạm trú làm điều kiện để hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân…

3. Quyền của công dân về cư trú

+ Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, thông tin về hộ gia đình trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.

+ Được khai thác thông tin về cư trú của mình trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu…

4. Quyền, nghĩa vụ của chủ hộ và thành viên hộ gia đình về cư trú

Những người cùng ở tại một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột thì có thể đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo hộ gia đình

5. Điều kiện đăng ký thường trú

 Côngdân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

Chỗ ở hợp pháp là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo quy định của pháp luật.

(Xem bài viết những điểm mới của Luật cư trú 2020 so với Luật cư trú 2006)

6. Hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo tạm vắng, tách hộ…

Liên hệ kesitinh355@gmail.com hoặc zalo 0935634572 để tải slide bài  giảng tuyên truyền Luật cư trú năm 2020 phục vụ cho việc tìm hiểu, học tập, tuyên truyền pháp luật.

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *