Nội quy tiếp công dân có phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Xin đề nghị trangtinphapluat giải đáp cho tôi được biết: Đối với UBND cấp huyện ban hành Nội quy của Ban tiếp công dân; thì quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân có phải là văn bản quy phạm pháp luật không?

Trangtinphapluat.com trả lời như sau (mang tính tham khảo)

1. Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì: Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật
Thế nào là văn bản quy phạm pháp luật

Va tại Khoản 1 Điều 3 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thì: “Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định, do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định trong Luật này ban hành và được Nhà nước bảo đảm thực hiện”.

(Hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật)

2. Nội quy tiếp dân là văn bản hành chính

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì Quyết định ban hành Nội quy tiếp  dân chưa đủ yếu tố để xác định là văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:  Mặc dù Quyết định ban hành nội quy ban tiếp công dân có chứa quy tắc xử sự chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng phạm vi áp dụng rất hẹp, chỉ áp dụng tại trụ sở tiếp công dân, mà cụ thể ở cấp huyện là Ban tiếp công dân trực thuộc Văn phòng HĐND-UBND nên chưa thỏa mãn điều kiện “trong phạm vi cả nước hoặc đơn vị hành chính nhất định” theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL để trở thành văn bản quy phạm pháp luật.

Nội quy tiếp dân
Nội quy tiếp công dân

Ngoài ra, theo Khoản 6 Điều 13 Luật Tiếp công dân thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành nội quy tiếp dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện. Như vậy, Luật Tiếp công dân quy định chủ thể ban hành nội quy là cá nhân Chủ tịch UBND, trong khi đó tại Khoản 13 Điều 4 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 thì thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện là UBND cấp huyện chứ Chủ tịch không có quyền ban hành văn bản QPPL.

(So sánh điểm mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020 với Luật 2015)
Tóm lại, theo Luật Tiếp công dân và Luật Ban hành văn bản QPPL thì Chủ tịch UBND cấp huyện không có thẩm quyền ban hành nội quy tiếp công dân  dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật mà chỉ ban hành nội quy tiếp  dân dưới dạng văn bản hành chính thông thường.

(Xem hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *