Thay đổi hộ tịch cho người đã chuyển đổi giới tính như thế nào?

Điều 37 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về chuyển đổi giới tính “Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch”. Tuy nhiên, quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 3 của Luật Hộ tịch chỉ giải quyết việc ghi vào Sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch của cá nhân theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp “xác định lại giới tính” theo Điều 36 Bộ luật Dân sự 2015 mà không có quy định giải quyết việc thay đổi hộ tịch khi chuyển đổi giới tính.

Do vậy, có một số trường hợp cá nhân đã thực hiện chuyển đổi giới tính của bản thân khi yêu cầu cơ quan đăng ký hộ tịch thực hiện thay đổi thông tin giới tính thì không có cơ sở để giải quyết quyền yêu cầu này của công dân.

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể vấn đề trên.

Thay đổi hộ tịch cho người đã chuyển đổi giới tính
Thay đổi hộ tịch cho người đã chuyển đổi giới tính

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính, có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và pháp luật khác có liên quan”.

  Như vậy, Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền chuyển giới của cá nhân, nhưng việc chuyển đổi giới tính phải được thực hiện theo quy định của Luật chuyển đổi giới tính. Luật chuyển đổi giới tính đã được giao cho Bộ Y tế tham mưu Chính phủ xây dựng trình Quốc hội nhưng chưa được ban hành, nên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện việc chuyển đổi giới tính và hướng dẫn việc thay đổi hộ tịch đố cho người đã chuyển đổi giới tính.

Rubi

Trích từ Bản tổng hợp trả lời kiến nghị địa phương 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Tư pháp

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *