Tài liệu ôn thi công chức, viên chức hành chính tỉnh Sơn La 2021

Trangtinphapluat.com biên soạn, giới thiệu tới bạn đọc Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính viên chức tỉnh, Điện Biên, Sơn La năm 2021, gồm 477 câu trắc nghiệm có đáp án.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính, viên chức tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La năm 2021 được biên soạn theo Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 của tỉnh Điện Biên, tỉnh Sơn La, tập trung vào các chuyên đề sau:

1. Chương 1, chương 2 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013;

2. Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 ;

3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Tài liệu ôn thi công chức Khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể tỉnh Sơn La năm 2020
Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính viên chức tỉnh Sơn La năm 2021

4. Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

6. Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2007 của Ban Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

Dưới đây là một số câu hỏi trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên năm 2021 gồm 477 câu trắc nghiệm, có đáp án:

Câu 1. Theo HIến pháp năm 2013 thì đáp án nào dưới đây đúng

a) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

b) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

c) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân cách chức khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Đáp án A

Câu 2. Cán bộ, công chức không được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?

a) Phải chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo người ra quyết định trước khi chấp hành;

b) Do bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

c) Sự kiện bất ngờ

d) Tất cả trường hợp trên

Đáp án C

Câu 3. Theo Luật Viên chức thì Viên chức là?

a) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

b) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

c) công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng xác định thời hạn, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Đáp án A

Câu 4. Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?

a) sang vị trí việc làm cùng vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

b) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng ở trong cùng cơ quan, tổ chức hoặc sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

c) sang vị trí việc làm khác vị trí được tuyển dụng sang cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Đáp án B

Câu 5.  Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào đâu?

a) nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

b) vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

c) nhu cầu công việc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đáp án A

Câu 6. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà  Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?

a) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn hai mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

b) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật áp dụng đối với hành vi vi phạm mới.

c) áp dụng hình thức kỷ luật nặng hơn một mức so với hình thức kỷ luật đang thi hành;

Đáp án B

Câu 7. Theo Quy định 66-QĐ/TW thì Ban Thường vụ cấp huyện ủy không có thẩm quyền ban hành những văn bản nào dưới đây?

a) Nghị quyết. Quyết định. Chỉ thị. Kết luận. Quy chế. Quy định.

b) Thông tri. Hướng dẫn. Thông báo. Báo cáo. Kế hoạch. Quy hoạch.

c) Chương trình. Đề án. Phương án. Dự án. Tờ trình. Công văn. Biên bản.

d) Lời kêu gọi, Chiến lược, Tuyên bố

Đáp án D

Liên hệ email kesitinh355@gmail.com hoặc Zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức chung kỳ thi công chức hành chính, viên chức tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên năm 2021, gồm 477 câu trắc nghiệm có đáp án.

Tải tin học thi công chức tại đây

Tải tiếng anh trình độ A2 thi công chức tại đây

Phần mềm thi thử công chức, viên chức

Thi thử kiến thức chung công chức hành chính tại đây

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

4 Bình luận

  1. Cho e xin tài liệu trắc nghiệm ôn thi công chức môn kiến thức chung ở điện biên sơn la với ạ. E cảm ơn

  2. Cho e xin tài liệu trắc nghiệm môn kiến thức chung chuyển ngạch cong chuc voi ạ. E cảm ơn

  3. cho em xin tài liệu trắc nghiêm môn kiến thức chhungs ở sơn la điện biên với ạ.e cảm ơn ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *