Trang chủ / Search Results for: danh sách huyện nghèo

Search Results for: danh sách huyện nghèo

Danh sách huyện nghèo được ưu tiên xét tuyển thẳng ĐH, CĐ 2014

Bộ GD- ĐT vừa công bố danh sách huyện nghèo, người dân tộc thiểu số rất ít người được ưu tiên xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ năm 2014. Học sinh tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2014 do Tuổi Trẻtổ chức – Ảnh: TTO Theo đó, …

Đọc tiếp

Danh sách 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo, giai đoạn 2018-2020

Danh sách 93 huyện nghèo và huyện thoát nghèo, giai đoạn 2018-2020

Ngày 07/3/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 275/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Danh sách huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020, theo đó có 93 huyện nghèo và thoát nghèo, trong đó tỉnh Quảng Nam có 06 huyện nghèo gồm: Phước Sơn, Tây Giang và …

Đọc tiếp

Nguyên tắc, tiêu chí và hệ thống chỉ tiêu đánh giá huyện nghèo

Theo Quyết định 2115/QĐ-TTg năm 2016  của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017-2020 thì nguyên tắc đánh giá, nguyên tắc xếp loại và hệ thống chỉ tiêu đánh giá huyện nghèo được quy định như sau: 1. Nguyên tắc đánh giá huyện nghèo …

Đọc tiếp

Thông tư 08/2015/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

TẢI TẠI ĐÂY Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng …

Đọc tiếp

Công văn 4789/LĐTBXH-VPQGGN năm 2015 hướng dẫn tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4789/LĐTBXH-VPQGGN V/v hướng dẫn tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015 …

Đọc tiếp

Quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg

Theo Công văn số  4789/LĐTBXH-VPQGGN ngày 23/11/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 thì Quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, được hướng dẫn …

Đọc tiếp

Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Nghị quyết số: 99/2015/QH13 Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA …

Đọc tiếp

Những chính sách quan trọng được ban hành từ 16/11 đến 21/11/2015

Từ ngày 16-21/11/2015, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương ban hành nhiều văn bản, chính sách quan trọng, trangtinphapluat.com trân trọng giới thiệu một số văn bản nổi bật sau: Quốc hội thông qua Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND Sáng 20-11, …

Đọc tiếp

Những chính sách có hiệu lực và hết hiệu lực trong tháng 11/2015

PHẦN I: VĂN BẢN BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG 1.     Tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân Ngày 09/9/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2015/NĐ-CP về Phòng không nhân dân. Theo đó, tổ chức lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân được quy định …

Đọc tiếp

Chính sách pháp luật có hiệu lực trong tháng 10/2015

VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG Bổ sung mức phạt hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt  hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, …

Đọc tiếp

4 huyện Bắc Quảng Nam hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất

Theo Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BTTTT-BTC hướng dẫn hỗ trợ thí điểm đầu thu truyền hình số mặt đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và 4 huyện Bắc Quảng Nam theo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 do Bộ …

Đọc tiếp