Phạt tiền đến 15 triệu đồng nếu vi phạm quy định nuôi chim yến

Ngày 01/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2021/NĐ-CP  Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, có hiệu lực 20/4/2021.

Theo đó, hành vi vi phạm quy định nuôi chim yến bị xử phạt như sau:

1. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng loa phóng phát âm thanh để dẫn dụ chim yến trong trường hợp nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m hoạt động trước ngày Nghị định 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

2. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
Phạt tiền đến 15 triệu đồng nếu vi phạm quy định nuôi chim yến

+ Sử dụng thiết bị phát âm thanh dẫn dụ chim yến vượt mức tiếng ồn tối đa cho phép theo quy định;

+ Phát âm thanh để dẫn dụ chim yến ngoài khoảng thời gian theo quy định.

Theo điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật chăn nuôi thì:  Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày.

3. Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với hành vi săn bắt, dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến hoặc nghiên cứu khoa học.

Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm quy định nuôi chim yến còn bị phạt bổ sung tịch thu tang vật vi phạm; buộc thực hiện biện pháp giảm tiếng ồn, buộc thả chim yến về môi trường tự nhiên…

(Xem hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất tại đây)

Phương Thảo

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *