Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân

Ngày 23/8/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2019/NĐ-CP   Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, có hiệu lực từ ngày 10/10/2019.

1. Đối tượng  tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

– Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ  đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

(Hướng dẫn Xử lý hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự)

– Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 của Luật Công an nhân dân năm 2018.

Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Thời gian thực hiện nghĩa vụ được tính từ ngày giao nhận công dân ; trong trường hợp không giao nhận tập trung  thì tính từ ngày đơn vị Công an nhân dân tiếp nhận đến khi người có thẩm quyền quyết định xuất ngũ. Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù  không được tính vào thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Công dân được tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân  khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Có lý lịch rõ ràng;

– Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

– Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân.

– Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
Điều kiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

– Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Chế độ, chính sách

– Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo lệnh gọi của Trưởng Công an cấp huyện, công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám , kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

(Quy định mới về chế độ nghỉ hưu của lực lượng Công an nhân dân)

– Trong thời gian thực hiện tại ngũ và khi xuất ngũ  hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân quy định tại Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Tải toàn văn Nghị định số 70/2019/NĐ-CP   Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *