Quảng Nam ban hành mức hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2017, theo đó:

Đối tượng được hỗ trợ là hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Mức hỗ trợ  đối với sản xuất cây dược liệu quy định như sau:

– Diện tích cây dược liệu bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30%-70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

– Diện tích cây giống dược liệu trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 40 triệu đồng/ha; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 20 triệu đồng/ha.

Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Mức hỗ trợ đối với sản xuất hoa, cây cảnh như sau:

– Đối với hoa, cây cảnh có thời gian sinh trưởng dưới 1 năm

+ Diện tích thiệt hai trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.

+ Hoa, cây cảnh trồng chậu bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 4 triệu đồng/1000 chậu; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 2 triệu đồng/1000 chậu.

– Đối với hoa, cây cảnh có thời gian sinh trưởng từ 1 năm trở lên

+ Diện tích thiệt hai trên 70% hỗ trợ 6 triệu đồng/ha, thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 3 triệu đồng/ha.

+ Hoa, cây cảnh trồng chậu bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 8 triệu đồng/1000 chậu; thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 4 triệu đồng/1000 chậu.

Mức hỗ trợ đối với sản xuất giống cây ăn quả như sau:

Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 40 triệu đồng/ha; bị thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 20 triệu đông/ha

Mức hỗ trợ đối với nuôi thủy, hải sản lồng bè nước lợ mặn vùng cửa sông, ven bờ:

Bị thiệt hại trên 70% được hỗ trợ 15,5 triệu đến 20 triệu/100m3 lồng; bị thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ từ 10-15 triệu/100m3 lồng.

Mức hỗ trợ đối với nuôi chim cút

Chim cút đến  28 ngày tuối hỗ trợ  4000đ/con; trên 28 ngày tuổi hỗ trợ 7000đ/con.

Rui

TẢI TẠI ĐÂY

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *