Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Vướng mắc pháp luật / Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?

Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?

Nhiều bạn đọc hỏi thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Có nhiều trường hợp khi đi kiểm tra chỉ lập biên bản hiện trường, sau đó một thời gian mới lập biên bản vi phạm hành chính, như vậy có vi phạm nguyên tắc lập biên bản hành chính hay không?

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập kịp thời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính  thì:. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?
Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản VPHC được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga.

Hành vi vi phạm hành chính phải được xử lý nghiêm minh

Và theo điểm a Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm hành chính phải bị xử lý nghiêm minh
Vi phạm hành chính phải bị xử lý nghiêm minh

Căn cứ vào quy định trên thì khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải KỊP THỜI ngăn chặn, lập biên bản và tham mưu người có thẩm quyền xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, Luật không giải thích thế nào là KỊP THỜI, theo từ điển tiếng Việt thì KỊP THỜI LÀ “đúng lúc, không để chậm trễ”, cho nên khi phát hiện vi phạm hành chính thì phải lập biên bản ngay lúc đó để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính tiếp tục xảy ra và xử lý kịp thời để hạn chế thấp nhất hậu quả cho xã hội.

Như vậy, nếu khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền không lập biên bản vi phạm hành chính ngay mà để thời gian sau mới lập thì đã vi phạm nguyên tắc lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *