Trang chủ / BÀI VIẾT HAY / Vướng mắc pháp luật / Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?

Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?

Nhiều bạn đọc hỏi thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho đúng quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Có nhiều trường hợp khi đi kiểm tra chỉ lập biên bản hiện trường, sau đó một thời gian mới lập biên bản vi phạm hành chính, như vậy có vi phạm nguyên tắc lập biên bản hành chính hay không?

Biên bản vi phạm hành chính phải được lập kịp thời

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính  thì:. Khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản, trừ trường hợp xử phạt không lập biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này.

Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?
Thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính sao cho phù hợp?

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì việc lập biên bản VPHC được tiến hành ngay khi xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm.

(Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Vi phạm hành chính xảy ra trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa thì người chỉ huy tàu bay, thuyền trưởng, trưởng tàu có trách nhiệm tổ chức lập biên bản và chuyển ngay cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi tàu bay, tàu biển, tàu hỏa về đến sân bay, bến cảng, nhà ga.

Hành vi vi phạm hành chính phải được xử lý nghiêm minh

Và theo điểm a Khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Thực tiễn xét xử về việc lập biên bản VPHC

– Tại Bản án số 02/2018/HC-PT ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai thì phần ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh nêu: Theo Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính , người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản VPHC . Trong vụ án này, bà Q thực hiện hành vi cày xới đất của bà M vào ngày 07/9/2017 và sạ lúa ngày 15/9/2017, nhưng người có thẩm quyền không tiến hành lập biên bản VPHC mà đến ngày 03/10/2017 mới mời bà Q đến trụ sở UBND xã N lập biên bản vi phạm hành chính trên cơ sở tổng hợp 2 biên bản sự việc lập vào ngày 07/9/2017 và ngày 15/9/2017 là chưa đúng theo Khoản 1 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Các sai sót thường gặp trong xử lý vi phạm hành chính
Hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính

– Tại Bản án số 29/2018/HC-ST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương  về việc khiếu kiện quyết định hành chính về việc xử phạt hành chính và giải quyết khiếu nại. Tòa án nhận định như sau:

UBND phường N phát hiện hành vi vi phạm từ ngày 05/12/2017 nhưng đến ngày 06/6/2018 mới lập biên bản vi phạm hành chính là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật XLVPHC “khi phát hiện vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình , người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản”. Đồng thời tại khoản 3 Điều 58 Luật XLVPHC quy định “…Biên bản vi phạm hành chính lập xong phải giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm 1 bản,…”.

Biên bản vi phạm hành chính phải lập tại thời điểm vi phạm

Căn cứ vào quy định pháp luật đã viện dẫn ở trên và thực tiễn xét xử thì khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính người có thẩm quyền đang thi hành công vụ phải KỊP THỜI ngăn chặn, lập biên bản và tham mưu người có thẩm quyền xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, Luật không giải thích thế nào là KỊP THỜI, theo từ điển tiếng Việt thì KỊP THỜI LÀ “đúng lúc, không để chậm trễ”, cho nên khi phát hiện vi phạm hành chính thì phải lập biên bản ngay lúc đó để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính tiếp tục xảy ra và xử lý kịp thời để hạn chế thấp nhất hậu quả cho xã hội.

(Người vi phạm có được ghi ý kiến vào biên bản vi phạm hành chính?)

Như vậy, nếu khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền không lập biên bản vi phạm hành chính ngay mà để thời gian sau mới lập thì đã vi phạm nguyên tắc lập biên bản, xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Blog chia sẻ thông tin pháp luật - Tư vấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đất đai, xây dựng; tư vấn lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình... - Quảng cáo trực tuyến: Textlink, bài viết quảng cáo... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *