Phó Công an xã có được quyền xử phạt vi phạm hành chính

          Theo Khoản 3 Điều 39 của Luật Xử lý vi phạm hành chính thì chỉ có Trưởng Công an cấp xã mới có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Cấp phó được xử phạt khi cấp trưởng giao quyền

Tuy nhiên, tại Điều 54 quy định về giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thì cấp trưởng được giao quyền xử phạt cho cấp phó. Việc giao quyền phải được thể hiện bằng văn bản, thời gian, phạm vi giao quyền. Như vậy, theo quy định trên thì Trưởng Công an cấp xã được giao quyền xử phạt vi phạm hành chính cho cấp phó và khi đã được giao quyền xử phạt thì Phó Trưởng công an có thẩm quyền lập biên bản và ban hành quyết định xử phạt. Vấn đề nhiều người băn khoăn ở đây là Phó Trưởng Công an cấp xã không phải là công chức, không phải là cán bộ, viên chức thì việc lập biên bản và xử phạt có đúng không?

          Nhiều ý kiến cho rằng, hầu hết Phó Trưởng công an xã chỉ là người hoạt động không chuyên trách, không phải là cán bộ, công chức nên trách nhiệm và tính ràng buộc không cao, do đó việc giao quyền xử phạt cho họ là không đảm bảo.

Phó công an xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính
Phó công an xã có quyền xử phạt vi phạm hành chính

          Theo quan điểm của người viết thì mặc dù Phó Trưởng Công an cấp xã không phải là cán bộ, công chức, chỉ là cán bộ không chuyên trách, cán bộ hợp đồng nhưng Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định cụ thể cấp phó được quyền xử phạt khi cấp trưởng giao hoặc trong trường hợp ở xã chưa có Trưởng Công an thì cấp phó vẫn được quyền xử phạt như cấp trưởng. Và theo Điều 12 Pháp lệnh Công an xã năm 2008 thì: Phó trưởng Công an xã giúp Trưởng Công an xã thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Công an xã; khi Trưởng Công an xã vắng mặt thì Phó trưởng Công an xã được Trưởng Công an xã ủy quyền thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Công an xã.

(Ai có thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt của Trưởng Công an xã?)

          Như vậy, về cơ sở pháp luật thì Phó trưởng Công an xã được quyền xử phạt vi phạm hành chính. Và khi thực hiện thẩm quyền xử phạt họ không nhân danh cá nhân cán bộ hợp đồng hay cán bộ không chuyên trách mà họ nhân danh cơ quan Công an, do đó việc họ không phải là cán bộ công chức không ảnh hưởng đến tính quyền lực nhà nước khi họ nhân danh cơ quan công an ban hành quyết định xử phạt.

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *