Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là mấy năm?

 Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm trong lĩnh vực đê điều kể từ ngày phát hiện ra hành vi vi phạm hành chính. Trong 2 năm đó tổ chức cá nhân có liên quan làm cái gì ? đề nghị cho ví dụ cụ thể:

Trangtinphapluat.com, Trả lời:

Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính tối đa là 2 năm

Theo quy định tại Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì  Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:

a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau:

Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác; bảo vệ môi trường; năng lượng nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và công sở; đất đai; đê điều; báo chí; xuất bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 02 năm.

Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.

Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

b) Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm.

Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm;

c) Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.

d) Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Trong thời hiệu xử phạt cần phải làm gì

          Trong thời hạn 2 năm kể từ khi hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực đê điều nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung được thực hiện thì người có thẩm quyền phải lập biên bản vi phạm hành chính, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày lập biên bản phải ban hành quyết định xử phạt, trừ trường hợp phức tạp thì thời hạn ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 30 ngày, trường hợp đặc biệt phức tạp thì 60 ngày. Sau 7 ngày kể từ ngày lập biên bản mà không ban hành quyết định xử phạt VPHC thì không xử phạt mà áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, hình thức phạt bổ sung tương ứng với điều khoản quy định hành vi vi phạm.

(Xem hướng dẫn cách lập biên bản vi phạm hành chính chuẩn nhất)

Xem video hướng dẫn cách xác định thời hiệu, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính

    Do đó, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật thì trong thời hiệu xử phạt, người có thẩm quyền phải:

+Kịp thời phát hiện, buộc chấm dứt hành vi vi phạm và tiến hành Lập biên bản vi phạm hành chính

+Tham mưu quyết định xử phạt hành chính

+Tham mưu quyết định khắc phục hậu quả, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu không xử phạt.

+Sau khi có quyết định xử phạt thì theo dõi, đôn đốc cá nhân, tổ chức vi phạm chấp hành hình phạt tiền, hình phạt bổ sung, biện pháp buộc khắc phục hậu quả. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành thì tham mưu người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế để thi hành.

(Xem hướng dẫn lập kế hoạch cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính)

Rubi

Tác giả Nguyễn Quốc Sử

Dịch vụ: Tư vấn pháp luật, bài giảng pháp luật, Tài liệu thi Công chức, Viên chức, thi nâng ngạch công chức... Liên hệ: kesitinh355@gmail.com. Điện thoại, Zalo: 0935634572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *